Home » Agenda

“Facility for the Future”
Uit onderzoek van FMN, de Nederlandse onafhankelijke beroepsvereniging voor iedereen die geďnteresseerd is in het facilitaire domein, blijkt dat er een grote behoefte is aan een inhoudelijk event rond de nieuwe ontwikkelingen, trends en innovaties binnen de facilitaire wereld. Daarom heeft FMN, samen met vooraanstaande spelers in het vakgebied en beursorganisator 2XPO, het initiatief genomen voor het nieuwe event “Facility for Future”. De eerste editie vindt plaats van 18 t/m 20 januari 2017 en wordt gehouden in Den Bosch. Traditiegetrouw is dit de week van de nieuwjaarsreceptie van FMN, die dit jaar tijdens “Facility for Future” zal plaatsvinden.
NL - 's-Hertogenbosch,1931 Congrescentrum  
18/01/2017 - 20/01/2017

 Meer informatie & inschrijving

Brussels gaat voor CO2-neutraliteit: oplossingen om de energierevolutie te versnellen
In het kader van de internationale onderhandelingen om de temperatuurstijging grotendeels te beperken tot minder dan 2°C heeft België zich ertoe verbonden om een CO2-strategie te voorzien die de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% moet verminderen. Die ambitieuze doelstelling moet invulling vinden op gewestelijk en zelfs lokaal niveau. Verschillende steden over de hele wereld willen hun energieverbruik beperken om CO2-neutraal te worden (Kopenhagen, Stockholm, Hannover, Adelaide, Newcastle, ...). Hoe kan Brussel dat klaarspelen? Welke technologieën kunnen het verschil maken om de energetische efficiëntie te verbeteren en gedecentraliseerde energieproductie mogelijk te maken? Hoe kan Brussel opnieuw het voortouw nemen, een strategische en symbolische positie innemen en tegelijk lokale werkgelegenheid creëren?
B - Bruxelles, Tour & Taxis 
19/01/2017

 Meer informatie & inschrijving

Bedrijfsbezoek: BARCO
B - Kortrijk 
19/01/2017

 Meer informatie & inschrijving

“Facilitair & Gebouwbeheer”
Facilitair & Gebouwbeheer is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét vakevenement in de facilitaire en gebouwbeheer sector. De vakbeurs biedt u een zeer breed scala aan producten en diensten op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. Daarnaast zijn er tijdens de beursdagen diverse bijeenkomsten zoals recepties en themapresentaties.
NL - Utrecht, Jaarbeurs  
25/01/2017 - 27/01/2017

 Meer informatie & inschrijving

5de Agoria Smart Cities Forum
Op donderdag 26 januari 2017 bent u van harte welkom bij Agoria in Brussel voor de vijfde editie van de Agoria Smart Cities Forum & Award Ceremony. U kunt er in aanwezigheid van zo'n 300 vertegenwoordigers van stads- en gemeentebesturen de dialoog aanknopen met onze technologiebedrijven om te bespreken hoe steden of gemeenten hun transitie tot smart city het beste kunnen aanpakken. U kunt er ook naar hartelust ideeën sprokkelen over heel concrete, laagdrempelige instapprojecten die u via o.a. demonstraties, casestudies, een start-up corner, een inspirerende keynote spreker en een vurig burgemeestersdebat worden aangereikt. Op het einde van de dag worden bovendien de winnaars bekendgemaakt van onze jaarlijkse Agoria Smart City Award. Kortom, dit event is een must voor iedereen die wil meewerken aan de slimme steden van morgen.
B - Bruxelles, Diamant Conference & Business Centre 
26/01/2017

 Programma en inschrijvingen…

IFMA Training: “Onderhoudscontracten”
Deze opleiding zoomt in op onderhouds- en energieprestatiecontracten. Een aantal praktische do’s en don’ts worden meegeven.
B - Diegem, Regus 
01/02/2017

 Programma en inschrijvingen…

FM-Day
Ontdek alle facetten van een vakgebied in volle ontwikkeling tijdens de FM-Day georganiseerd door IFMA. Tijdens dit onmisbaar leer- en netwerkevent krijgt u niet alleen een update van FM-thema’s die u dagelijks bezig houden maar ontdekt u ook hoe collega’s complexe FM-vraagstukken aanpakken.
B - Leuven, Brabanthallen  
09/02/2017

 Programma en inschrijvingen…

Training: “Change @ Work”
Bedrijven spenderen massa’s geld aan trainingen, maar de return op deze investering blijkt in de praktijk bedroevend laag. Dat betekent niet dat mensen niet willen veranderen, maar wel dat zij verworven inzichten erg moeilijk kunnen omzetten in nieuw automatisch gedrag. De tweedaagse training ‘veranderen’ die gebaseerd is op het succesvolle pocketboek ‘change@work’ brengt hierin verandering en zorgt ervoor dat mensen succesvol hun nieuw gewenst gedrag kunnen omzetten in automatisch gedrag.
B - Halle-Zoersel , Domein Martinus te Zoersel  
09/02/2017 - 10/02/2017

 Meer informatie...

Opleiding: “Akoestiek: ontwerp en realisatie”
De opleiding, georganiseerd door Leefmilieu Brussel, behandelt de problemen van geluidshinder binnenshuis en buitenshuis. De doelstelling van deze opleiding is om deelnemers in staat stellen de inzet op het vlak van geluidshinder in het Brussels Gewest beter af te bakenen en de denkoefeningen en acties ter beperking van de gevolgen voor het comfort en de gezondheid te begrijpen, door bij voorkeur oplossingen of materialen met de laagst mogelijke milieueffecten te kiezen.
B - Bruxelles, Tour & Taxis 
13/02/2017 - 20/02/2017

 Programma en inschrijvingen…

BEMAS: “Innovative Root Cause Analysis”
De training Innovative Root Cause Analysis wordt door steeds meer organisaties herkend als de enige complete training voor Root Cause Analyse (RCA). Deze opleiding wordt jaarlijks door tientallen Vlamingen gevolgd bij BEMAS en is uitgegroeid tot de hoogst gescoorde opleiding in ons aanbod.
B - Gent, New Zebra 
14/02/2017

 Programma en inschrijvingen…

IFMA-training: “Afvalbeheer”
Halve dag opleiding met Anthony De Proft, docent in de opleiding Facilitair management van de hogeschool Odisee. Hij geeft er onder meer het vak Milieu- en afvalbeheer aan de tweedejaarsstudenten. Daarnaast doceert hij ook Milieuwetgeving, Bedrijfsinterne milieuzorg, Milieutechnologie en Instrumentele chemische laboratoriumanalyses in de opleiding Chemie van de hogeschool. Hij geeft ook een aantal colleges aan de voortgezette opleiding tot milieucoördinator, waar hij tevens voorzitter is van de opleidingscommissie. De auteur is coördinator van het seminarie ‘Update in de Milieuwetgeving’ dat jaarlijks milieucoördinatoren en andere milieuprofessionals uit het werkveld samenbrengt op Odisee rond de relevantste wijzigingen in de milieuwetgeving.
B - Diegem, Regus 
08/03/2017

 Volledig programma en inschrijving

“Soins & Santé”
Na een uiterst geslaagde tweede editie - die zo'n 4.000 professionals en 170 leveranciers uit de zorgsector samenbracht - komt Soins & Santé op 9 & 10 maart terug naar Namur Expo. Het event is de enigste vakbeurs in Wallonië die alle nieuwigheden en oplossingen uit de zorgsector in het licht brengt.
B - Namur, Namur Expo 
09/03/2017 - 10/03/2017

 Volledig programma & registratie

“MIPIM 2017”
De grootste internationale vakbeurs voor vastgoed. Meer dan 20.000 professionals van 80 verschillende landen komen samen om hun projecten te promoten, te netwerken en op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden.
FR - Cannes, Palais des Festivals 
14/03/2017 - 17/03/2017

 Meer informatie & inschrijving

Opleiding: “Follow-up en monitoring van duurzame gebouwen”
Tijdens deze opleiding van Leefmilieu Brussel wordt, op basis van concrete ervaringen, stilgestaan bij de belangrijkste aandachtspunten voor een goede follow-up van de gebouwen die zijn ontworpen vanuit een invalshoek van duurzame ontwikkeling: de regeling en het onderhoud van de technische installaties (sleutelelementen om de nagestreefde doelstellingen te halen) en de energieboekhouding, een onmisbare tool voor controle van het verbruik en de prestatie van de installaties. De doelstelling van deze opleiding is om professionals van de bouwsector informatie te verstrekken over concrete maatregelen voor een goede follow-up en een goed beheer van een duurzaam gebouw, in de loop van de bezetting ervan.
B - Bruxelles, Tour & Taxis 
21/03/2017

 Programma en inschrijvingen…

Opleiding: “Fotovoltaďsche zonne-installaties”
Doelstelling van deze opleiding , georganiseerd door Leefmilieu Brussel, is om de vakmensen uit de bouwsector informatie geven waarmee ze op doeltreffende wijze fotovoltaďsche zonne-installaties kiezen en ontwerpen. De opleiding omvat: haalbaarheid, keuze-elementen, toepassing op renovaties, dimensionering van de installaties…
B - Brussels, Tour & Taxis 
28/03/2017

 Programma en inschrijvingen…

SPRYG: ‘DUURZAAM VASTGOED BELGIE 2017’
Duurzaamheid is de hype voorbij, er zijn nu regels en doelstellingen waar u als vastgoedprofessional aan moet voldoen. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken.
Tijdens deze studiedag staan we stil bij de 5 belangrijkste goals voor duurzaamheid in vastgoed. Moderator Peter Garré (Bopro) neemt u mee in deze interessante materie.

B - Brussels, Holiday INN 
25/04/2017

 Programma en inschrijvingen…

“EFMC 2017”
In samenwerking met EuroFM, de International Facility Management Association (IFMA) en IFMA Italia wordt de EFMC (European Facility Management Conference) dit jaar georganiseerd in Madrid van 26 tot 27 april. Er worden zo'n 500 FM-experts uit heel Europa verwacht. De slogan van het Italiaanse evenement is de volgende: 'FM enhancing People & Business'.
ES - Madrid 
26/04/2017 - 27/04/2017

 Meer informatie & inschrijving

Bedrijfsbezoek: IKEA
B -  
27/04/2017

 Meer informatie...

Opleiding: “Groendaken: van ontwerp tot onderhoud”
Deze opleiding van Leefmilieu Brussel geeft een overzicht van de verschillende aspecten van groendaken, op het vlak van zowel het behoud van de biodiversiteit, het regenwaterbeheer als de thermische isolatie van de gebouwen, in de winter en in de zomer. De opleiders overlopen de technische, economische en ecologische aspecten die in aanmerking moeten worden genomen bij het ontwerp en de aanleg van een groendak. Verschillende types van groendak worden vergeleken, naargelang van het ecologisch, sociaal en cultureel potentieel van het terrein. De doelstelling is om deelnemers te laten begrijpen waarom het nuttig kan zijn groendaken aan te leggen, hoe ze moeten worden ontworpen en wat zoal komt kijken bij het onderhoud ervan.
B - Bruxelles, Tour & Taxis 
27/04/2017 - 04/05/2017

 Programma en inschrijvingen…

Facility Awards 2017–Facility Management Project of the Year
De Facility Awards, Facility Management Project of the Year, bekroont een team dat – aan de hand van een project dat ondermeer het beheer van gebouwen, de werkomgeving, de facilitaire dienstverleningen, mobiliteit en vlootbeheer optimaliseert - bijdraagt tot het succes van de onderneming of de instelling waar men tewerk is gesteld.
B - Coming soon 
09/05/2017

 Meer informatie & inschrijving

“REALTY 2017”
REALTY brengt alle beslissingsmakers tezamen die actief zijn in industrieel, logistiek, commercieel, residentieel en kantoren vastgoed.
B - Brussels, Tour & Taxis  
16/05/2017 - 18/05/2017

 Meer informatie & inschrijving

OPLEIDING IFMA : Facilitymanagement norm "EN 15221"
De opleiding zoomt in op de Europese norm voor facility management (EN15221) en maakt ze effectief bruikbaar voor drukbezette facilitair beheerders: overzicht van de belangrijkste onderdelen, praktische voorbeelden en talrijke toelichtingen om de norm strategisch in te zetten.
B - Diegem, Gebouw Regus 
17/05/2017

 Meer informatie & inschrijving

“ARCHITECT@WORK 2017”-Luik Editie
Totaalevenement met focus op productinnovaties exclusief voor architecten, interieurarchitecten en voorschrijvers met als thema 'Architectuur en water'. Voor deze vijfde editie in Ličge Expo bouwt ARCHITECT@WORK 2017 verder op de internationale succesformule: een duidelijke focus op nieuwe en vernieuwende materialen, toepassingen en services garanderen de voorschrijver een kwalitatief hoogstaande evenement. ARCHITECT@WORK biedt een unieke combinatie van vakevenement, seminars, exposities en networking.
B - Ličge, Ličge Expo 
01/06/2017 - 02/06/2017

 Volledig programma & inschrijving

Seminarie: “Kringloopeconomie en omkeerbaarheid van gebouwen”
De komende jaren zou de bouwsector naar een circulair of kringloopeconomiemodel moeten evolueren. Waarom deze transitie naar een ander economisch model? Hoe dit model volledig in het bouwproces integreren? Hoe hebben bepaalde Brusselse bedrijven deze transitie reeds succesvol gerealiseerd? Doel van dit seminarie is de sleutelconcepten van de kringloopeconomie te verkennen en de voordelen ervan te illustreren aan de hand van concrete voorbeelden uit de bouwsector.
B - Bruxelles, Tour & Taxis 
09/06/2017

 Meer informatie...

BEMAS Maintenance Manager van het Jaar 2017
Neem alvast uw agenda bij de hand, want op vrijdag 9 juni 2017 reikt BEMAS de 20ste award uit voor Maintenance Manager van het Jaar! Voor deze jubileumeditie halen ze bij BEMAS alles uit de kast om er een uniek culinair en muzikaal topevenement van te maken.
B - Brussels, Brussels Expo 
09/06/2017

 Programma en inschrijvingen…

The Maintenance Business Experience
U wordt vandaag als onderhoudsverantwoordelijke uitgedaagd om zeer professioneel te gaan sturen op onderhoud. Er is de voorbije jaren namelijk heel wat bespaard op het onderhoudsbudget, bedrijven worstelen met een sterk verouderd machinepark, terwijl net de beschikbaarheid van de installaties weer omhoog moet. Hoe kunt u nu op een gemakkelijke manier onderhoud in de juiste richting sturen? Welke prestatie-indicatoren moet u meten en waar haalt u de gegevens vandaan? Kortom, hoe toont u de waarde van onderhoud aan?B - Antwerpen, Portview 
05/10/2017

 Programma en inschrijvingen…

BEMAS: “The Maintenance Business Experience”
Tijdens dit interactief spel past u de koers van uw virtuele onderhoudsdienst steeds opnieuw aan aan nieuwe uitdagingen. U kan de ervaringen van dit spel meenemen en gebruiken om de waarde van onderhoud binnen uw eigen organisatie duidelijk te maken en na te gaan waar mogelijkheden tot verbetering liggen. U kan aftoetsen of uw huidige onderhoudsstrategie wel de juiste is voor uw bedrijf.
B - Antwerpen, Portview (10de verdieping Ahlers House) 
05/10/2017

 Programma en inschrijvingen…

   

Evolutie Belgische kantoorkost breekt met trend Europees gemiddelde
| 17/01/2017
Nieuwe beheerder voor Atlantic House
| 17/01/2017
De winnaars van de Trophées ARSEG 2016 zijn bekend
| 17/01/2017
Alles omvattende milieubewuste gedrevenheid
| 17/01/2017
Landmark voor ‘activity based’ werken
| 17/01/2017
Uniform platform voor vastgoedbeheer
| 17/01/2017
Risicobeheersing voor Facilitaire Managers in de zorgsector
| 17/01/2017
CO2-neutrale wijk Venning bekroond als meest duurzame sociale wijk in Europa
| 11/01/2017
Ook bestaande gebouwen kunnen “smart” worden
| 09/01/2017
Voyages-sncf.com lanceert het platform V.PRO
| 15/12/2016
AVEX integreert 'Hulskamp Event Facilities'
| 01/12/2016
Risicobeheer door de technische diensten in een universitair ziekenhuis
| 16/11/2016
Samenwerking tussen Vinci en de Mestdagh groep
| 16/11/2016
ARCHIBUS in de zorgsector
| 09/11/2016
INGENIUM treedt toe tot het Europese ‘First Q network'
| 09/11/2016
De groeiende rol van technologie en innovatie in de facilitaire praktijk
| 09/11/2016
Vitaliteitsbeleid geen hype maar noodzaak
| 08/11/2016
IT-veiligheid: wat te verwachten in 2017?
| 31/10/2016
BIM voluit voor KUL Campus Brugge
| 18/10/2016
"Office on wheels" : Reistijd wordt werktijd
| 18/10/2016
BIM voluit voor KUL Campus Brugge
| 18/10/2016
Nieuwe ISO-standaard moet facility management wereldwijd ondersteunen
| 18/10/2016
Smart facility management is meer dan technologie
| 16/10/2016
Eindelijk ook doorstart in Brussel
| 14/10/2016

Meer news
 

Leveranciers en Dienstverleners
Zoek een leverancier
Activiteitensector
Naam van de leverancier
Heet van de naald
Slideshow Image 1
IT-veiligheid: wat te verwachten in 2017?  

Schrijf u in om de
Profacility-newsletter te ontvangen