FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » NEN 2748 norm

NEN 2748 norm

Binnen IFMA België werd het initia-tief genomen om een werkgroep op te richten die een praktisch georiënteerd werkinstrument zou ontwikkelen voor de facility manager. Er werd besloten de bestaande Nederlandse NEN 2478 norm als basis te hanteren, een beslissing die gestaafd wordt door het feit dat ook de EU op dezelfde norm steunt voor de uitwerking van een Europese norm.

21/09/2009
Facility Management
 News in short
Duurzaam succes voor community’s met gedeelde ‘full service’ kantoren
| 17/10/2019
Acoustic Day
| 16/10/2019
Een digitale marktplaats voor het afgedankt elektro op de werkplek
| 15/10/2019
Armstrong dekt 40% van energieverbruik met zonne-energie
| 15/10/2019
Ethische gevelbekleding met geïntegreerde zonnepaneel mat Pixawall
| 11/10/2019

Meer news