FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Duurzame stadsontwikkeling ook door de integratie van stadsboerderijen

Duurzame stadsontwikkeling ook door de integratie van stadsboerderijen

Project voor een stadsboerderij als onderdeel van de ontwikkeling van de Brusselse havenzone langs het kanaal. Perspectief en visie van een stadsboerderij ontworpen door het architectenbureau ADE in het kader van de architectuurwedstrijd georganiseerd door de autoriteiten van de Haven van Brussel in samenwerking met citydev.brussels.
Stadslandbouw: het klinkt misschien tegenstrijdig of onrealistisch, maar dit concept kan binnen het kader van de duurzame ontwikkeling van onze steden op steeds meer belangstelling rekenen bij overheden, stadsplanners, architecten en bedrijven. De ontwikkeling van stadsboerderijen biedt immers zowel ecologische als sociale voordelen. Het telen van groenten en fruit in korte cyclus midden in de stad, op de daken van gebouwen, past perfect binnen het streven naar een meer duurzame voedselproductie en beantwoordt aan de doelstelling van veel planologen voor een rationele verdichting van de stedelijke kernen. Utopie? Onmogelijke uitdaging? Toch niet, want er bestaan al stadsboerderijen in Canada, de VS … en binnenkort ook in Brussel.

De toenemende bevolkingsgroei in de steden en alle gevolgen die hieruit voortvloeien, vormen een grote uitdaging op gebied van ruimtelijke ordening en duurzame stadsontwikkeling. In 2050 zal bijna 70% van de naar verwachting 9 miljard mensen op aarde in steden wonen, met alle gevolgen van dien op het vlak van mobiliteit, vervuiling en klimaatverandering, evenals de toegang tot en de beschikbaarheid van bestaansmiddelen, met inbegrip van levensmiddelen. Deze bevolkingstoename gekoppeld aan een aanzienlijke daling van de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond, maakt de duurzame voedselvoorziening van de wereldbevolking tot de grootste uitdaging van deze eeuw. Temeer omdat een groot deel van de landbouwgrond al is vervuild of ingenomen door industrie, intensieve landbouw of ongecontroleerde stedelijke expansie.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


09/09/2014
Vastgoed - Energie en Milieu
 News in short
Een digitale marktplaats voor het afgedankt elektro op de werkplek
| 15/10/2019
Outsourcing van de facilitaire diensten voor meer dan 100.000 soldaten aan een privébedrijf
| 03/10/2019
KdG lanceert graduaat Internet of Things
| 30/09/2019
Wie nomineren als Facility Manager of the Year 2020?
| 25/09/2019
WELL Building-standaard zorgt voor gezonde en gelukkige medewerkers
| 23/09/2019

Meer news