MEASUREMEN BVBA/SPRL

Aalststraat 7-11
BE-1000 Brussel
TEL 02 250 22678
brussels@wemeasure.com
www.wemeasure.com
Profacility Guide


PROFIEL VAN HET BEDRIJFInleiding


Huisvesting is een grote kostenpost voor een kantoorhoudende organisatie. Wat als u daarop zou kunnen besparen? Measuremen meet en analyseert het gebruik van werkplekken op kantoren. Het bedrijf verzamelt data over de bezetting van werkplekken, over het soort activiteiten van medewerkers op een werkplek, en over hun beleving daarbij.

 

Ook meet Measuremen het gedrag van medewerkers. Bijvoorbeeld of, en hoe zij gebruik maken van faciliteiten – vergaderzaal, sanitair, restaurant – en waar behoefte aan is.

De gegevens helpen organisaties een efficiënte inzet van vierkante meters te bereiken en de meest optimale werkomgeving te creëren voor elke medewerker. Zo neemt productiviteit en werktevredenheid toe en verzuim af.Producten


Maps / Workplace Occupancy / Work Activity / Dashboard / Benchmarking / SurveyDiensten


Measuremen meet en analyseert het gebruik van werkplekken en faciliteiten, en legt verbanden tussen dit gebruik en het gedrag en de beleving van medewerkers. Zo ontstaat bewustwording. Het bedrijf geeft géén advies over huisvesting.

Werkplekken op een kantoor zijn gemiddeld 50 procent van de tijd bezet. Op piekmomenten is dat zo’n 68 procent. Activiteit gerelateerd werken, voorheen het nieuwe werken genoemd, brengt daar verandering in. Zo blijkt uit analyses van Measuremen.

Minder werkplekken in een gebouw dan dat er medewerkers zijn, leidt ertoe dat je 30 procent van de werkplekken kunt opheffen en de bezetting 50 procent blijft. Ook de piekbezetting verandert met 30 procent minder werkplekken niet. Dat betekent dus winst door efficiency. De reden: met de invoering van tijd- en plaatsonafhankelijk werken, komen medewerkers minder naar kantoor. Zij kiezen er vaker voor thuis te werken.

Measuremen onderzocht dat je het bezettingspercentage door flexibel werken nog verder kunt opvoeren. Maar komt dit de productiviteit van mensen en uw bedrijf wel ten goede? Dit blijkt niet altijd het geval. Activiteit gerelateerd werken als one-size-fits-all-oplossing werkt niet.

Wel effectief zijn objectieve metingen. Deze geven inzicht in wanneer welke werkplekken bezet zijn en welke activiteiten er worden uitgevoerd. Maar ze laten ook zien of deze activiteiten passen bij de werkplek die in gebruik is, en wat hierbij de beleving van de medewerker is.

Real estate managers en facility managers kunnen zo de best passende en meest kosten efficiënte huisvestingsstrategie ontwikkelen. Zonder dat het creëren van de meest optimale werkomgeving voor medewerkers daarbij uit het oog wordt verloren.

Metingen kunnen fysiek worden uitgevoerd, en technisch. Bij fysieke handmatige metingen zijn getrainde medewerkers aanwezig op de werkvloer. Zij observeren en leggen via een programma op hun smartphone hun bevindingen vast.

Sensoren en ibeacons zijn technische middelen om te meten, waarbij een sensor alleen registreert of een plek bezet is of niet. Vaak worden deze middelen gecombineerd met handmatige metingen.Nieuwigheden


Measuremen heeft een techniek ontwikkeld met ibeacons, waarmee het gebruik van middelen wordt gekoppeld aan gedrag van mensen. Zo ontstaat inzicht in welke groepen medewerkers, van wat voor soort middelen gebruik maken.Referenties


ING Belgium / Toerisme Vlaanderen / Engie / Stad Turnhout / AXA Belgium / Universiteit Gent / Barco / Colliers International / Lokale Politie Antwerpen / Telenet


STRUCTUUR


Management

Lyjo Franse
Lyjo Franse
Country Lead
Simon Vandevoorde
Simon Vandevoorde
Sr. Operations Specialist
Nicolas Chapelle
Nicolas Chapelle
Sales Consultant
Pascaline Defurnaux
Pascaline Defurnaux
Coordinator Operations

Vestiging / BelgiŽ


Measuremen - Brussel

Vestiging / Internationaal


Measuremen - Nederland
Measuremen - Verenigd Koninkrijk
Measuremen - Global

Werknemers


Aantal personen : 25


CONTACT


Simon Vandevoorde / Nicolas Chapelle

TEL 02 250 22678
brussels@wemeasure.com


MEASUREMEN nam deel aan de volgende interieurs