FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Het 'Smart City Institute' opent de deuren in Luik

Het 'Smart City Institute' opent de deuren in Luik

Architecten en ontwikkelaars spelen - uit vrije wil of onder druk van de overheid - een alsmaar grotere rol in het concept van de 'Smart Cities' of 'slimme steden' die uitgedacht zijn om te beantwoorden aan de mobiliteitsbehoeften van de inwoners.
Het feit dat het Smart City Institute ondergebracht werd in de Ecole de Gestion van de Universiteit van Luik (HEC-ULg) bewijst nog maar eens hoe belangrijk dit allemaal is. Het initiatief geniet de steun van de stad Luik, Accenture en Belfius. Deze laatste twee bedrijven staan bekend om hun baanbrekende werk op het gebied van mobiliteit en de 'New Way of Working'.

Het doel van het initiatief is het onderzoek, de opleiding en het ondernemerschap met betrekking tot het concept van de 'slimme steden' te stimuleren. Het is trouwens het eerste instituut van dat type dat geïntegreerd is in een managementschool. Het instituut bestaat uit professoren en onderzoekers, naast de publieke en privépartners. Ook zullen experts in technologie, vastgoed, infrastructuur, financiële diensten, energie, projectbeheer enzovoort hun kennis aanreiken.

In een eerste fase zullen de onderzoekers werken aan een aantal theoretische en toegepaste wetenschappelijke projecten rond het thema van de 'slimme steden'. Daarna zullen de laatstejaarsstudenten van de HEC-ULg uitgenodigd worden om mee te werken aan een grootschalige casestudy. Ten slotte is het de bedoeling om het ondernemerschap en start-ups te stimuleren met City Lab.

De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, geeft meer uitleg: "De slimme stad van morgen bepalen is een onderneming die collectief moet gebeuren. Overheid, universiteiten en hogescholen, burgers en bedrijven, allemaal hebben ze een deel van het antwoord in handen, of dit nu op technologisch of maatschappelijk vlak is. Ons gemeenschappelijk doel is de levenskwaliteit verbeteren."
Tim Harrup
19-01-2015