FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Nationale Thuiswerkdag: slechts één aspect van flexibel werken

Nationale Thuiswerkdag: slechts één aspect van flexibel werken

Philippe Rogge, General Manager van Microsoft Belux: “De gevolgen van de huidige piramidevorm van de leeftijden zijn duidelijk: bedrijven moeten alles in het werk stellen om vijftigplussers langer in de organisatie te houden en zo hun kennis, geheugen en knowhow te behouden. Anderzijds moeten ze nieuwe talenten aantrekken.
[+] Philippe Rogge, General Manager van Microsoft Belux: “De gevolgen van de huidige piramidevorm van de leeftijden zijn duidelijk: bedrijven moeten alles in het werk stellen om vijftigplussers langer in de organisatie te houden en zo hun kennis, geheugen en knowhow te behouden. Anderzijds moeten ze nieuwe talenten aantrekken.

[+] Jean-Claude Vandebosch (Getronics): “Een rendement van 35% van het geïnvesteerde kapitaal. Probeer dat vandaag de dag maar eens bij een bank te krijgen!”

Vandaag organiseren vier Belgische ondernemingen voor de tweede keer de 'Nationale Thuiswerkdag'. Maar het woord ‘thuiswerken’ is vooral een embleem of een slogan. Want de uitdagingen en projecten die als basis dienen voor deze sensibiliseringsactie, omvatten veel meer dan alleen maar het begrip 'telewerken’, vooral wanneer we het beperken tot slechts één aspect ervan, namelijk thuiswerken. Eigenlijk is het de bedoeling om een compleet andere bedrijfscultuur te creëren op het gebied van werk, organisatie, vestiging en controle. In dat kader spreekt men in ruimere zin vaak van het concept ‘flexibel werken’ of beter nog het ‘Nieuwe Werken’. In de zakenwereld wordt de Angelsaksische term ‘New World Of Work’ – NWOW gebruikt. Concreet wordt de manier van werken herzien zodat men kan beantwoorden aan nieuwe uitdagingen van economische (moeilijke aanwerving en talentenjacht), demografische (daling van de beroepsbevolking), maatschappelijke (toenemende mobiliteitsproblemen, hogere verplaatsingskosten) en sociologische aard (komst van de Y-generatie met andere verwachtingen en opvattingen van bijleren en samenwerken).

Ommekeer in 2010
De NWOW wordt voorgesteld als iets nieuws terwijl het eigenlijk eerder om een evolutie van het samenwerken op afstand gaat, die begon met de invoering van de fax maar ook van de telefoon en het drukwerk. Het is echter wel zo dat deze evolutie onlangs in een stroomversnelling kwam. Deze ommekeer, dit 'momentum' kan beschouwd worden als de geboortedatum van het 'Nieuwe Werken'. In 2010 daalde het vervangingspercentage van de Belgische beroepsbevolking immers voor het eerst onder de 100%. Maar dat is niet de enige factor die meespeelt. Aldus Philippe Rogge, General Manager van Microsoft Belux: “Deze ommekeer kwam er door de combinatie van drie factoren: een technologische factor, namelijk de beschikbaarheid van breedband, service en connectiviteit, de overdraagbaarheid van de systemen en apparaten; een sociologische factor, de komst van de Y-generatie. In tegenstelling tot mijn generatie die studeerde in afzondering en stilte, leert en werkt deze generatie op een sociale en plezierige manier die zich kenmerkt door sociaal contact en multitasking: ze volgen les en communiceren tegelijk op Facebook of ze wonen een voordracht bij en interageren tegelijk met de spreker op een tweet wall. Het is een vorm van wisselende aandacht… De derde factor is van economische aard. De gevolgen van de huidige piramidevorm van de leeftijden zijn duidelijk: bedrijven moeten alles in het werk stellen om vijftigplussers langer in de organisatie te houden en zo hun kennis, geheugen en knowhow te behouden. Anderzijds moeten ze nieuwe talenten aantrekken en voorkomen dat deze naar het buitenland trekken. Daarvoor moeten bedrijven goede redenen op tafel kunnen leggen om te blijven of te komen: voor sommigen is de aanpassing van de werkwijze met het oog op meer comfort en gemak een motivatie, voor anderen een vorm van management en uitrustingen die tegemoetkomen aan hun manier van zijn, leven en werken."
België zou op dit gebied beter kunnen doen volgens de statistieken van de vier ondernemingen die samenwerken rond dit initiatief, namelijk AOS Studley, Getronics, Microsoft en PWC. Met 72% van de Belgen die regelmatig flexibel mogen werken, staat ons land op de 13e plaats van de 15 in Europa (onderzoek in 15 Europese landen door een onafhankelijk onderzoeksbureau op vraag van Microsoft). Toch ook wat goed nieuws want volgens dit onderzoek lijken KMO’s grote voorstanders te zijn van flexibiliteit op het werk.

Nieuwe cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid
Jean-Claude Vandebosch (Getronics): “Het management moet de mentaliteit van ‘command & control’ loslaten en een cultuur van wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef stimuleren; van een evaluatie op basis van input (hoeveel uren aanwezig?) naar een evaluatie op basis van output (welke resultaten vergeleken met de vooropgestelde doelstellingen?). Het kantoor is niet langer een werkplaats maar een ontmoetingsplaats.” Daarom geeft Getronics zijn medewerkers geen kantoren meer maar vergaderzalen en tijdelijke werkplekken of zogenaamde ‘clusters’. Het werk kan om het even waar en wanneer uitgevoerd worden. Waar en wanneer het het meest praktisch of aangenaam is.
Naar aanleiding van een verhuizing vorig jaar voerde Getronics de NWOW-cultuur in op zijn nieuwe vestiging in Diegem. Het leverde het bedrijf de prijs van 'Best FM project of the Year 2011’ van de IFMA op. Sindsdien ontvangt Getronics gemiddeld drie bedrijven per week voor een informatief en benchmarkingbezoek over het nieuwe werken.
Bij de FOD Sociale Zekerheid is de invoering van de cultuur van vertrouwen en vertrouwensbesef een groot succes: “Vanuit administratief oogpunt hebben we 22 medewerkers die met pensioen zouden moeten gaan maar die niet vertrekken omdat ze te graag werken (kortom, leven?) in deze nieuwe context”, zegt Laurence Vanhee. “We hebben het minste personeelsverloop en de meeste spontane sollicitaties van alle FOD's. Zelfs de huishoudelijke dienst ziet een verschil: het verbruik van kleine kantoorbenodigdheden die voortaan zonder controle ter beschikking gesteld worden, is met 35% gedaald.”
Dat is natuurlijk geweten bij de mensen die op zoek zijn naar een job of een nieuwe job, en de NWOW bewijst op die manier zijn aantrekkingskracht.

Communiceren, opleiden, luisteren, het voorbeeld geven
De sleutels tot een succesvolle invoering van de NWOW volgens Isabelle de Weirdt (Getronics): “Het volledige engagement en de persoonlijke betrokkenheid van het management: als niemand nog een vast kantoor krijgt, dan de baas ook niet meer. Een grote inspanning op het gebied van communicatie en opleiding en luisteren naar de zorgen en vragen. Als dit gerealiseerd wordt, is de weerstand beperkt en deze heeft niet zozeer te maken met de leeftijd van de mensen, maar eerder met hun persoonlijkheid of gezinssituatie.”
Zo stellen we vast dat, in tegenstelling tot wat men zou denken, jonge moeders niet meer (en zelfs eerder minder) vragende partij van homeworking zijn. Wel integendeel, het feit dat ze naar het kantoor kunnen gaan, geeft hun sociale levenskwaliteit. Ook introverte mensen vragen minder om te kunnen telewerken omdat ze weten dat ze dan moeilijker spontaan contacten zullen leggen. Iets waarover ze zich geen zorgen moeten maken in een klassieke werkomgeving.
Pas dus op met clichés en vooroordelen. De invoering van de NWOW is een proces waarvoor begeleiding vereist is maar waarvan de ROI erg interessant is. “In ons geval 32 maanden, hetzij 35% van het geïnvesteerde kapitaal. Probeer dat vandaag de dag maar eens bij een bank te krijgen! Ik had welgeteld zeven minuten nodig om de goedkeuring van mijn general manager in Nederland te krijgen”, besluit Jean-Claude Vandebosch.

Patrick Bartholomé
Medehoofdredacteur
Profacility Magazine
Franse editie
Patrick Bartholome
08-12-2011


 De website van het initiatief op 8 december > www.nationalethuiswerkdag.be