FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Wat onze manier van zitten over ons zegt

Wat onze manier van zitten over ons zegtTechnologie is de grootste drijfveer achter de veranderingen die we waarnemen in de manier waarop we werken en leven. De verschillende nieuwe apparaten waar we gedurende onze werkdag mee te maken hebben, stellen ons in staat om snel en soepel over te gaan van de ene taak op de andere. Liefst 9 nieuwe werkhoudingen werden aan het licht gebracht na het wereldwijd onderzoek naar werkhouding, een studie die uitgevoerd werd door Steelcase. Het is interessant om te weten dat zowel mannen en vrouwen als verschillende generaties verschillen in hun werkhouding.

Sinds juni 2014, hebben meer dan 10.000 werknemers uit zes continenten de online ondervraging van Steelcase ingevuld. Hieruit bleek dat werknemers zo’n drie à zes uur per dag meerdere mobiele apparaten gebruiken. Mannen werken het liefst op een laptop (34% van de ondervraagden), waar vrouwen liever met hun smartphone bezig zijn (41%). De Y generatie is dan weer de leeftijdsgroep die in de loop van de dag het vaakst van zithouding veranderd.

Multi-tasking en concentratie
'De resultaten van de studie en de bijbehorende online-enquête laten zien dat het belangrijk is om bij het plannen van de werkomgeving rekening te houden met het personeel en de verschillende generaties die op de werkplek aanwezig zijn. Veelvoorkomende houdingen moeten adequaat worden ondersteund, zodat het fysieke welzijn van de werknemers wordt gegarandeerd,' zegt James Ludwig, Vice President, Global Design en Product Engineering bij Steelcase. ' De resultaten van deze globale studie hebben als inspiratie gediend voor de innoverende bureaustoel Gesture die we ontworpen en die deze nieuwe veelvoorkomende zithoudingen optimaal ondersteunt.’
Kim Verhegge
03-09-2014