FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Bijdrage tot de ontwikkeling van een circulaire economie

Bijdrage tot de ontwikkeling van een circulaire economieSteelcase, een wereldleider in het ontwerp en de fabricage van kantoormeubilair, heeft onlangs zijn jaarlijkse duurzaamheidsverslag gepubliceerd, waarin het bedrijf zijn doelstellingen en resultaten inzake duurzaamheid op sociaal, ecologisch en economisch vlak bespreekt. In het kader van een MVO-beleid biedt dit verslag de mogelijkheid om concreter te analyseren welke soort acties en resultaten gerealiseerd zijn in het voordeel van zowel het bedrijf, zijn medewerkers, de maatschappij in het algemeen - of de gemeenschap - als het milieu. De nadruk wordt gelegd op 'Wat' en 'Hoe' voor een duurzame ontwikkeling van de drie 'stakeholders' - People/Planet/Profit - opdat het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid geen intentieverklaring blijft.
In België bracht Steelcase als een van de eerste organisaties de milieuvoordelen van een kringloopeconomie onder de aandacht. Vier jaar geleden nodigde het bedrijf facility managers uit voor de voorstelling van het concept 'Cradle to Cradle' door bedenker en oprichter Michael Braungart. Wie het duurzaamheidsverslag leest, zal vaststellen dat deze filosofie wel degelijk in de praktijk omgezet wordt. De voorbije zes jaar recupereerde Steelcase meer dan 26.000 werkplekken in Europa om ze vervolgens te recycleren door producten en materialen te hergebruiken. Zo wist het bedrijf zijn afvalproductie sinds 2010 met 22% te verkleinen. Afvalbeperking gerelateerd aan de productieactiviteiten is dan ook een van de vijf pijlers van het onderdeel 'Milieu' in zijn MVO-beleid.

De levensduur van een product analyseren
In zijn jaarlijkse duurzaamheidsverslag benadrukt Steelcase de doelen en resultaten die bereikt worden in de vier andere domeinen, namelijk productie, energie, water en transport.
Het doel van innovatie op het gebied van productie is het ontwerpen van meubilair waarvan de onderdelen milieuvriendelijk zijn, waarvan de productie zuinig verloopt qua verbruik van materiaal en energie, en dat makkelijk gerecycleerd kan worden op het einde van de levensduur. Op die manier levert Steelcase een flinke bijdrage tot een database, waarbij enerzijds de gebruikte materialen en onderdelen voor de fabricage geanalyseerd worden om de impact ervan op het milieu te bepalen, en anderzijds de levensduur van de producten geraamd wordt. De resultaten die in deze domeinen verkregen werden, worden bewezen met onder meer milieucertificaten en ecolabels die objectief opgesteld worden door certificateurs buiten het bedrijf. Zo kreeg Steelcase al het Cradle to Cradle-certificaat voor 54 van zijn producten.

Het verbruik van natuurlijke rijkdommen optimaliseren
De optimalisering van het verbruik van natuurlijke rijkdommen voor de productie heeft betrekking op energie en water. Steelcase heeft zowel van de bevoorrading en het gebruik van hernieuwbare energie als de efficiëntie van het energieverbruik een prioriteit gemaakt. In drie jaar tijd steeg het groene energieverbruik van het bedrijf van 19% naar 100%, waarbij het vooral om windenergie en hydro-elektriciteit gaat. Steelcase gaat zelfs nog een stapje verder door te lobbyen bij zijn leveranciers opdat ze hetzelfde zouden doen en door ervoor te zorgen dat die hetzelfde tarief krijgen als Steelcase voor zijn bevoorrading met hernieuwbare energie.
Sinds 2001 is het bedrijf erin geslaagd zijn verbruik te doen dalen met 60% door de energieprestaties tijdens de productieprocessen zelf te analyseren. Dit jaar heeft het zich een nieuw doel gesteld: dit percentage nog eens verlagen met 25% binnen dit en vijf jaar, zowel voor het energieverbruik als voor het waterverbruik dat op zijn beurt met 70% gedaald is sinds hetzelfde referentiejaar. Ook het goederen- en personenvervoer werden onder de loep genomen om de CO2-afdruk van die verplaatsingen te verkleinen. Bepaalde meubelstukken worden bijvoorbeeld gedemonteerd vervoerd om het transportvolume en het aantal verplaatsingen te optimaliseren. En het bedrijfspersoneel maakt gebruik van videoconferenties om het aantal verplaatsingen en zakenreizen te beperken.

Dit nieuwsberichtje roert het onderdeel 'Milieu' van de MVO-strategie maar kort aan. De sociale acties van Steelcase in het kader van deze strategie zullen uitgebreider aan bod komen in een artikel in het volgende nummer van het magazine Profacility dat in februari zal verschijnen.
Didier Van Den Eynde
16-12-2014