FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Voor het derde jaar op rij een dalende OCI voor België

Voor het derde jaar op rij een dalende OCI voor BelgiëDat lijkt goed nieuws maar dient toch genuanceerd te worden, want ook al zijn de gemiddelde kosten per werkplek in België gezakt naar 12.017 euro in 2014 (tegenover 12.368 euro in 2013 en 12.707 euro in 2012), toch is de concurrentiepositie van ons land niet bepaald om over naar huis te schrijven...
De berekening van de Europese OCI (Occupancy Cost Index) vloeit voort uit een Belgisch initiatief uit 2006. Sindsdien berekent het bedrijf, dat intussen Colliers International heet, ieder jaar de gemiddelde jaarlijkse kosten per werkplek per voltijds equivalent (VTE) voor 22 Europese landen, in 3.500 gebouwen met een totale oppervlakte van 32 miljoen vierkante meter voor meer dan 1,6 miljoen VTE's in totaal.
De berekening is gebaseerd op de FM-norm EN 15221 en op feitelijke gegevens van klanten van Colliers Int. De index bestaat uit de component ‘Space & Infrastructure’, waarin de gebouwgerelateerde kosten en de investeringen ondergebracht zijn. De tweede component is ‘People & Organisation’, die de kosten voor de facilitaire ondersteuning van de medewerkers bundelt. Als derde component is er ‘Management’, waaronder het strategische, tactische en transversale management vallen.

Europees gemiddelde: 9.005 euro per jaar per VTE
Zoveel kostte het gemiddeld voor een bedrijf in 2014, alle kosten samengenomen behalve het loon, om een werknemer een werkplek te geven. Het cijfer is met 9% gedaald. Volgens Jeroen Govers, Senior Director Real Estate Services bij Colliers International Belgium, kan dit verklaard worden door de economische onzekerheid, de kostendruk en het streven naar kostenoptimalisatie en de daling van de huurprijzen op Europees niveau. "Maar ook het feit dat er meer nagedacht wordt over het concept van het vastgoedmodel en de werkomgeving", voegt hij eraan toe. En volgens hem kan men er nog veel verder in gaan: "Een juiste evaluatie van de werkplek en de concrete omzetting ervan in vierkante meter bijvoorbeeld zou de kosten met 35% kunnen verlagen." De toenemende mobiliteit van werknemers, telewerken en de NWOW dragen er uiteraard toe bij dat een deel van deze kosten geschrapt kunnen worden. En wanneer we kijken naar het aantal bedrijven dat nog moet overschakelen van een 'control & command'-managementstijl op een managementstijl op basis van doelstellingen en resultaten, schatten we dat er zeker nog een besparingsmarge is.

Slechte positie in de Benelux
Maar deze verandering verloopt traag en intussen neemt ons land geen al te beste positie in, want zelfs met een daling van de OCI met 2,8% naar 12.017 euro is België 33% duurder in vergelijking met het Europese gemiddelde, waarmee het de achtste plaats inneemt in de rangschikking van de 22 landen. Net als vorig jaar wordt de top drie van de hoogste OCI's gevormd door Noorwegen, Zwitserland en Zweden. Verontrustender voor de Belgische bedrijven is de vergelijking met de buurlanden: de Belgische OCI ligt hoger dan die van Nederland (+22%) en van Duitsland (+37%). Frankrijk en vooral Luxemburg doen het slechter: zij zijn respectievelijk 13% en 24% duurder dan België. Volgens Pierre-Gilles Solvit, General Manager van Colliers Int. Belgium, kan de huidige OCI niettemin "in ons nadeel spelen voor bedrijven die zich willen vestigen in de Benelux".
Patrick Bartholome
11-03-2015