FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Betere werkruimtes bedenken met NNOFCARE

Betere werkruimtes bedenken met NNOFCAREVandaag is NNOF (Nearly New Offices) de verpersoonlijking van wat inmiddels als ‘circulaire economie’ de wereld verovert. Het bedrijf ontkiemde uit de filosofie dat ‘alle bestaande kantoormeubilair grondstof biedt voor het vervaardigen van nieuwe kantoorinrichting’. Vandaag stelt het bedrijf NNOFCARE voor, een totaal nieuwe dienstverlening die bijdraagt aan de bedrijfsefficiëntie en zorgt voor een betere productiviteit.

De “employee experience” kan je beschrijven als de som van alle percepties die een werknemer heeft over de interacties met de organisatie waar hij werkt. Bij deze opkomende trend draait alles rond de ervaring van de werknemer: hierbij horen uiteraard alle contacten met werkgever, klanten, leidinggevende en collega’s maar ook hoe de werkomgeving ervaren wordt. Vandaag de dag is het essentieel dat de werkomgeving bevorderlijk is voor welzijn en gezondheid. Hier schuilt een belangrijke opdracht – maar ook kans – voor het Facility Management.

Stimulerende werkomgeving
Welzijn en de efficiëntie stijgen in een geoptimaliseerd kantoor en een uitgekiende werkruimte. Met de Antwerp Management School als partner heeft NNOF alle vereiste competenties in huis gehaald om betere werkruimtes te bedenken en te ontwikkelen. Bij de nieuwe dienst van het bedrijf, NNOFCARE, staan de verlangens, beperkingen en mogelijkheden van de bedrijven steeds centraal. Deze dienst heeft als ambitie om werkruimtes doelgericht en aangenaam, maar ook uitnodigend en stimulerend te maken, als strategische instrumenten in dienst van de werknemer en het bedrijf. Bovendien is NNOFCARE via NNOF ISO 14001-gecertifieerd en beschikt over het milieuzorgsysteem EMAS.

Werkplekbeheer & - onderhoud
NNOFCARE omvat twee takken van dienstverlening: werkplekbeheer en werkplekonderhoud. Bij werkplekbeheer wordt strategisch ruimte-en werkplekbeheer gecombineerd met de geïntegreerde, faciliterende dienstverleningen van de NNOF-groep. Zo wordt de werkplek ingezet als een strategisch instrument om de bedrijfprestaties te stroomlijnen, de betrokkenheid van de medewerkers te versterken en het algemeen welzijn van het team te optimaliseren. Werkplekonderhoud ontzorgt dan weer de klant qua onderhoud en technische interventies in geval van acute of minder dringende, maar recurrente onderhoudstaken. Beide diensten spelen dus in op de bedrijfsefficiëntie en spelen een belangrijke rol bij duurzaam bedrijfsbeheer.
Kim Verhegge
05-10-2017