FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » ISO 41001: FM-normen bepalen voor betere prestaties

ISO 41001: FM-normen bepalen voor betere prestatiesVoor de zomer kondigde de Internationale Organisatie voor Standaardisatie de voltooiing aan van de norm ISO 41001, die de normen, procedures en richtlijnen voor de optimalisering van het facility management vastlegt. Deze norm is niet technisch van aard maar richt zich op de professionalisering van het managementsysteem.
In 2015 werd de Europese norm EN 15221 afgewerkt. De nieuwe ISO 41001-norm is wereldwijd van toepassing maar liet zich wel door deze Europese norm inspireren voor bepaalde beginselen. Aan de opstelling van de norm hebben werkgroepen uit 27 landen meegewerkt. Een heel koor dus, en dat was nodig want opdat een norm nuttig zou zijn en toegepast zou worden, moet zij ontwikkeld en bepaald zijn op basis van de ervaringen van mensen uit de sector.

Waarom?
Sinds de publicatie van de ISO 41001-norm vonden in België al verschillende rondetafelgesprekken plaats om de benadering en voordelen van de normalisering van de procedures aan de hand van deze norm toe te lichten, alsook de wenselijkheid van een ISO 41001-certificering. Tijdens het rondetafelgesprek van begin oktober bij het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN) gaf Jos Duchamps, Managing Director van PROCOS GROUP en zeer actief deelnemer aan de bepaling van zowel nationale als internationale FM-normen, meer uitleg over de grondslagen van de ISO 41001-norm.
Bij wijze van inleiding ging hij uit van de vaststelling dat normen niet echt een ‘sexy’ onderwerp zijn. Daarvan getuige het beperkte aantal deelnemers aan het rondetafelgesprek. En toch moet iedereen die ooit al eens geprobeerd heeft om het inkoop- en managementproces van meerdere vestigingen van hetzelfde bedrijf, of van meerdere dochterondernemingen binnen dezelfde groep, op elkaar af te stemmen zich wellicht de haren uit het hoofd getrokken hebben als gemeenschappelijke procedures niet gevolgd werden.

Vergelijken, evalueren en begeleiden zijn precies het credo en de bestaansreden van iedere managementnorm. De transparantie van het inkoopproces verbeteren, beter presteren op een wereldmarkt, het facility management efficiënter maken, de resultaten beter meten, beter communiceren tussen en met stakeholders over het beheer en de evaluatie van het beheer ... er zijn meer dan genoeg redenen en doelstellingen om normen te bepalen.

ISO 41000 in vier delen

De ISO 41000-norm bestaat uit vier aparte delen:
 • 41001: norm voor een FM-managementsysteem (FMMS) die zeven punten omvat.
 • 41011: de gebruikte woordenschat en terminologie in facility management.
 • 41012: richtlijnen en processen voor inkoop, bevoorrading en contracten.
 • 41013: bepaling van de toepassingsgebieden van FM en van de procedures om het beheer efficiënter te maken.
Definitie van FM
Het grondbeginsel van deze norm was om eerst duidelijk te definiëren wat facility management precies is en welke activiteiten het omvat. Dit is heel belangrijk aangezien zo’n definitie op internationaal niveau sterk kan verschillen. Zo wordt in Frankrijk de term facility management nog niet zo vaak gebruikt. Meestal spreekt men daar van ‘beheer van de algemene diensten en vastgoeddirectie’.
De ontwerpers van de ISO 41001-norm opteerden voor de volgende definitie. Om de essentie te bewaren, geven we ze hier in het Engels mee: “Facility Management = organizational function which integrates people, place and process within the build environment with the purpose of improving the quality of life and the productivity of the core business.”

Van goed gebruik naar certificering
Naast het gebruik van de norm om de beheersprocedures te normaliseren, zullen sommige bedrijven en publieke organisaties moeten bekijken of ze dit goede gebruik van de normen door een externe audit laten certificeren om het grote publiek hierover te informeren. Ze kunnen dan het ISOxxx-logo gebruiken in hun bedrijfscommunicatie. Voor handelsondernemingen maakt dit meestal deel uit van de marketingstrategie om over de kwaliteit van het beheer te communiceren. De vaakst voorkomende normen zijn de ISO 9001 voor kwaliteitsbeheer en de ISO 50001 voor energiebeheer. Nog steeds worden bepaalde overheidsdiensten achtervolgd door een reputatie van een nogal inefficiënt beheer. De certificering en communicatie hierover kunnen helpen om dit imago op te krikken maar ook om de transparantie omtrent het beheer van de overheidsmiddelen te vergroten.

Voorlichting en vorming
Het is geen sinecure om zulke normen bondig uit te leggen in een kort nieuwsbericht als dit. Geïnteresseerde lezers verwijzen we dan ook naar de info- en opleidingssessies die momenteel georganiseerd worden door de beroepsfederatie voor facility managers IFMA (www.ifma.be), het Belgisch Bureau voor Normalisatie (www.nbn.be) en ISO (www.iso.org), waar ze ook een detailbeschrijving van de norm kunnen kopen.

De 7 onderdelen van het Facility Management – Management System (FMMS) zoals (in het Engels) gepubliceerd door de ontwerpers van de ISO 41001-norm:
 • context of the organization: understanding and determining the appropriate FM system
 • leadership: understanding organizational roles, responsibilities, policies and authorities
 • planning: understanding risks, strategic objectives and current policies
 • support: understanding available versus required resources in the form of financial, human and technology
 • operations: delivering integrated FM services
 • performance evaluation: benchmarking standards, monitoring and meeting target requirements
 • improvement : reviewing benchmarked standards, identifying and implementing process improvement initiatives
Didier Van Den Eynde
16-10-2018


 Inleiding en detailbeschrijving van de ISO 41001-norm (in het Engels)