FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Energie en Milieu
Leveranciers en Dienstverleners
Zoek een leverancier
Activiteitensector
Naam van de leverancier
Bibliotheek | Focus
Slideshow Image 1
Hoe gebouwen kunnen bijdragen tot hogere productiviteit 
Schrijf u in om de
Profacility-newsletter te ontvangen

Eindelijk ook doorstart in Brussel

Gedeelde auto’s zijn niet alleen een alternatief mobiliteitsaanbod dat wereldwijd snel aan populariteit wint, het is een concrete en veelbelovende oplossing voor de verkeerschaos die vandaag de meeste grootsteden teistert. ‘Car sharing’ volgens de conventionele formule die veronderstelt dat de gedeelde auto op een vaste locatie wordt opgehaald en teruggebracht is weinig aantrekkelijk. ‘Freefloating Car Sharing’ is dat wel, ...
| 14/10/2016 - Energie en Milieu

Meest verdienstelijke milieucoördinator 2016

Duurzaam bouwen en verbouwen, duurzaam gebruik van vastgoed, duurzaamheid als bestanddeel van het dagelijkse werken… het zijn thema’s die steeds nadrukkelijker aan de orde zijn en bijgevolg hun invloed laten gelden binnen zowel de strategische besluitvorming als de operationele werking van ondernemingen. Bovendien worden bedrijven al te vaak verantwoordelijk gesteld voor allerhande milieuproblemen. De rol van de milieucoördinator binnen ...
| 13/09/2016 - Energie en Milieu

Duurzaam rijpingsproces

Uit de filosofie dat ‘alle bestaande kantoormeubilair grondstof biedt voor het vervaardigen van nieuwe kantoorinrichting’ ontkiemde NNOF (Nearly New Office Facilities) binnen de familiale PMC Holding. Na een aanloopfase met veel onderzoek, experimenten en ontwikkelingen, werd NNOF in 2010 officieel als nieuwe entiteit binnen de PMC Holding voorgesteld. Vandaag is NNOF de verpersoonlijking van wat inmiddels als ‘circulaire economie’ ...
| 25/08/2016 - Energie en Milieu

Rol facility managers bij verduurzaming bebouwde omgeving blijft in de schaduw

Facility Managers zijn heel frequent betrokken bij nieuwbouw en/of verbouwingsprocessen, maken voortdurend keuzes voor wat de technische uitrusting van de gebouwen betreft (HVAC, verlichting) en doen dat met focus op lagere energiekosten en bijgevolg op meer duurzaamheid. Toch blijken deze inspanningen nauwelijks opgemerkt betreurt FMN, de Nederlandse onafhankelijke beroepsvereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in het facilitaire domein. Deze spijtige ...
| 18/08/2016 - Energie en Milieu

Renovatie van Brussels Expo door IRIS Building

In 2015 gaf Brussels Expo het startsein voor een grootscheeps project om de infrastructuur van de expositiepaleizen te renoveren. Deze gebouwen in art deco zijn een prachtige erfenis van de Wereldtentoonstellingen die in 1935 en 1958 plaatsvonden in Brussel. Het vraagt dan ook een aanzienlijke investering om dit uitzonderlijke erfgoed te beschermen. Het Belgische bedrijf IRIS Building kreeg de ...
| 11/08/2016 - Energie en Milieu

Energiepremies 2016: profiteer er nu van!

Leefmilieu Brussel staat al vier jaar in voor het beheer van de energiepremies, een van de belangrijkste steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de energieprestaties van de gebouwen in Brussel te verbeteren. Het nieuwe energiepremiestelsel 2016 is stabieler, eenvoudiger en toegankelijker en streeft naar de beste energieprestaties voor iedereen. U zou graag werken uitvoeren om de prestaties van ...
| 13/07/2016 - Energie en Milieu

Er werd een jaarlijks budget van maar liefst één miljoen euro uitgetrokken voor de projectoproep "be circular – be brussels", een initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) dat in het voorjaar 2016 door de Brusselse regering goedgekeurd werd. Tot 100.000 euro voor Brusselse zelfstandigen en bedrijven "be circular – ...
| 12/07/2016 - Energie en Milieu

Opleidingen als voorbereiding op de markten van morgen

Met zijn seminaries en opleidingen wil Leefmilieu Brussel professionals uit de bouwsector voorzien van alle nodige tools om goede praktijkvoorbeelden op het vlak van bouwen en renoveren te stellen. Met meer dan 3.000 deelnemers in 2014 en 2015 zijn de seminaries en opleidingen over duurzaam bouwen van Leefmilieu Brussel een echte referentie geworden voor professionals uit de bouwsector die ...
| 08/07/2016 - Energie en Milieu

Be.Exemplary : nieuwe projectoproep voor Brusselse voorbeeldgebouwen

Eind april lanceerden Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort en Minister van Huisvesting, Milieu en Energie Céline Fremault samen de innoverende en ambitieuze projectoproep voor Brusselse voorbeeldgebouwen Be.Exemplary. Het initiatief sluit aan op het programma 'Voorbeeldgebouwen' dat van 2007 tot 2013 het duurzaam bouwen en renoveren in Brussel stimuleerde door begeleiding en maar liefst 33 miljoen ...
| 03/07/2016 - Energie en Milieu

Fietsbrug over de Ring komt er toch

Het is moeilijk om zich in te beelden dat we binnenkort gewoon over de Ring van Zaventem zullen kunnen fietsen, toch zal het in de toekomst mogelijk zijn: vanaf 2017 wordt er namelijk gebouwd aan een nieuwe fietsbrug over de Ring in Zaventem, die de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel komt vervolledigen. De zogenaamde HST-route tussen Brussel en Leuven is ...
| 13/05/2016 - Energie en Milieu

Technum is vanaf nu Tractebel

Met de opkomst van gedecentraliseerde energie enerzijds en innovatieve gebouwen, duurzame mobiliteit en smart cities anderzijds, zijn energie, infrastructuur en water meer dan ooit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is in deze context dat Technum totaal werd herzien en volledig geïntegreerd in Tractebel. Door de expertise van beide organisaties onder één merknaam samen te brengen zal het nieuwe Tractebel creatieve ...
| 07/04/2016 - Energie en Milieu

Auto-accu’s als buffer voor zonnestroom

Voor het nieuwe regionale kantoor van Nissan in Frankrijk werd het wereldwijd grootste energienetwerk (grid) geïntegreerd met 100 aansluitpunten voor elektrische auto’s of andere opslagvoorzieningen voor elektrische energie (vb. accu’s). Hiermee zet Nissan zijn knowhow op het vlak van emissievrij rijden nu ook in om de ecologische voetafdruk van gebouwen terug te dringen. Het energienetwerk is ontworpen om elektrische energie ...
| 07/04/2016 - Energie en Milieu

De energieprijzen evolueren

Sinds begin dit jaar gelden nieuwe distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas: een verhoging van de tarieven voor elektriciteit tegen een verlaging voor aardgas. Annemie Turtelboom, Minister van Energie, benadrukt dat, alhoewel de energieprijzen verhogen, we in België genieten van zeer lage tarieven op de internationale markt. De aanpassing van die tarieven door de Vlaamse regulator VREG heeft onder meer ...
| 03/02/2016 - Energie en Milieu

Ingenium helpt Gentse wijk op weg naar een ‘smart’ toekomst

De Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent ontwikkelde een systeem om duurzaamheid in stadsprojecten en economische sites, zoals bedrijventerreinen of kantoorzones, te meten. Tondelier Development liet zich duidelijk inspireren door deze 'Duurzaamheidsmeter' bij het ontwikkelingsproject van een nieuwe duurzame woonwijk op de voormalige Gasmetersite, een oud industrieterrein vlakbij het nieuwe Justitiepaleis van Gent. De ambitie is om ...
| 17/01/2016 - Energie en Milieu

President van Sodexo bekroond als eerste CSR Professional of the Year

Op dinsdag 8 december werd de allereerste CSR Professional of the Year-award uitgereikt. De verkiezing werd georganiseerd door Time4Society, een vzw die corporate engagement wenst te faciliteren. De 3 finalisten kregen de gelegenheid om zichzelf en hun CSR-beleid voor te stellen. Dan volgde de definitieve stemming door de aanwezigen in de zaal. Het bleef spannend tot op het laatste ...
| 09/12/2015 - Energie en Milieu