Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
De waarden van Befimmo springen al bij het onthaal meteen in het oog.
image (1)
®los Ahooga - flotte
image (2)
image (3)
image (4)
De nieuwe open space structuur valt in de smaak bij het personeel.
image (5)
Pictogrammen herinneren aan de goede gebruiksgewoonten om de open spaces op de juiste manier te delen.
image (6)
De eetzaal kan ook dienen als formele of informele vergaderzaal.
image (7)
Op verschillende plaatsen in de zetel van Befimmo zijn kleuraccenten kundig aangebracht.
image (8)
De open en lichtrijke werkomgeving is uitgerust met moderne technologieën en stimuleert de uitwisseling en creativiteit.
image (9)
De eerste 4.000 m² voor coworking worden ingericht in het Triomf-gebouw, dat eigendom van Befimmo is.
De waarden van Befimmo springen al bij het onthaal meteen in het oog.

BEFIMMO


BUSINESS CASE: BEFIMMO, De proef op de som nemen met de SWOW
Befimmo is uitgegroeid tot een belangrijke speler op de Belgische kantoormarkt, vooral in Brussel. Naar aanleiding van de bekendmaking van verschillende initiatieven, waaronder een strategisch partnerschap met Silversquare, kreeg Profacility de kans om de nieuwe inrichting volgens de principes van de Smart Ways of Working (SWOW) in de hoofdzetel, gevestigd in het Goemaere-gebouw, te komen ontdekken.

Emilie Delacroix is CSR Manager bij Befimmo. Caroline Kerremans is IR & External Communication Manager. Het duo wachtte ons op aan de hoofdzetel van Befimmo 'Parc Goemaere' aan de Waversesteenweg, om ons een rondleiding te geven in de nieuwe kantoorinrichting en daarbij toe te lichten hoe een van de leiders in kantoorvastgoed de principes van de ‘Smart Ways of Working’ bij zichzelf heeft toegepast.
“Vroeger zaten we hier in heel klassieke kantoorruimtes met scheidingswanden, zoals dat een kantoorgebouw uit 1997 typeerde. Maar dat was op zich het probleem niet” steekt Émilie Delacroix van wal. “We beschikten over mooie ruimtes, die helaas verspreid lagen over meerdere verdiepingen”. Deze geleidelijk ontstane verspreiding over twee verdiepingen was het gevolg van de groei van het bedrijf. “We zijn gestart met een klein team van een twintigtal mensen op de eerste verdieping, waar alle functies samengebracht waren: kantoren, keuken en vergaderzalen. Naarmate Befimmo verder groeide en er nieuwe medewerkers bij kwamen, moesten we uitbreiden naar de vierde verdieping”.

Smart Ways of Working
“Als eigenaar van kantoorgebouwen ging onze aandacht vooral naar nieuwe manieren om werkruimtes te organiseren en in te richten” vertelt Emilie Delacroix verder. “Kantoren worden meer en meer plaatsen voor ontmoetingen en uitwisselingen tussen de verschillende leden van een team. Dit draagt ook bij tot hun betrokkenheid bij het bedrijfsleven. Drie jaar geleden zijn we hier grondiger over beginnen nadenken. In 2015 hebben we ons eigen project voor de implementatie van Smart Ways of Working voor onze medewerkers uitgewerkt, dat eind 2016 uitgevoerd werd”.
Voor het team van Befimmo was het de logica zelve om de Smart Ways of Working in te voeren. “Ons doel was om de verandering geleidelijk door te voeren” aldus Emilie Delacroix. “Het was belangrijk dat de teams ermee akkoord gingen en dat iedereen er zich goed bij voelde. Op die basis zijn we onze behoeften gaan analyseren”.

Change management
“Befimmo hecht veel belang aan het welzijn van haar personeel” benadrukt Caroline Kerremans. “De fundamentele waarden die de identiteit van Befimmo typeren, zijn engagement, teamspirit en professionaliteit. Daarom hebben we vanaf het begin de medewerkers willen betrekken bij deze verandering en vroegen we hen naar de criteria die volgens hen een garantie boden op succes voor het SWOW-project van Befimmo. De nadruk werd gelegd op het openstellen van de werkruimtes, de samenwerking, de ergonomie, de verbetering van de informatica en een gemakkelijke verplaatsing en verbinding. Als uitgesproken aandachtspunten werden de akoestiek, HVAC en verlichting vooruitgeschoven. Naast de fysieke transformatie van de werkomgeving gaan de Smart Ways of Working ook gepaard met een verandering van filosofie in de organisatie van het werk. We hebben een aantal workshops georganiseerd om de teamhoofden te begeleiden bij het beheer van deze verandering: flexibiliteit van het werk, responsabilisering en leefregels in de gedeelde werkruimtes zijn enkele van de aangekaarte thema's. Het doel was om iedereen te begeleiden bij de verandering en de overgang sereen en constructief te laten verlopen opdat de beschikbare mogelijkheden tot uitwisseling en communicatie in het kader van de SWOW optimaal benut zouden worden”.
Caroline Kerremans voegt er nog aan toe: “We hebben ook hard gewerkt aan de interne communicatie en drie werkgroepen opgericht met telkens een tiental medewerkers rond de thema's paperless, mobiliteit en meubilair. De paperless werkmethode vertaalde zich in een daling van het beschikbare opbergmeubilair met -60%. We hebben ook alle individuele printers vervangen door twee gecentraliseerde copy centers”.

Alles op één verdieping
Voor de uitvoering van het project deed Befimmo een beroep op de expertise van Frédéric Devos van architectenbureau LD2 en van Nathalie Ulrich als HR-consulente. “We hebben veel advies ingewonnen” aldus Emilie Delacroix. “Daarbij hebben we vastgesteld dat we intern over heel wat capaciteiten beschikten. Op het einde van de denkoefening werd de vierde verdieping, waar de keuken en vergaderzalen ondergebracht waren, opnieuw beschikbare huurruimte, mits een kleine renovatie. De benedenverdieping van het Goemaere-gebouw, die we niet gebruikten, veranderden we in een Meeting Center voor alle huurders in het gebouw. Al onze eigen ruimtes concentreerden we op de eerste verdieping, waar we ook onze keuken (die omgedoopt werd tot 'Créaco') onderbrachten. Alle kantoorruimtes voor het hele team, inclusief deze voor het management, werden open spaces”.
De inrichtingswerken duurden van juli tot half december 2016. Tijdens de werken verhuisde het team naar het Triomf-gebouw in Elsene, een juweeltje uit de vastgoedportefeuille van Befimmo, waarin onder meer de hoofdzetel van Aliaxis gevestigd is (waarover we eveneens een reportage publiceren in dit magazine). “We hebben ons tijdelijk gevestigd op twee verdiepingen in het gebouw, in open spaces die niet echt comfortabel ingericht waren voor de gebruikers” aldus Emilie Delacroix. “Maar we vonden het eigenlijk wel spannend allemaal, want we wisten dat het maar voor enkele maanden was, waarna we onze nieuwe kantoren zouden ontdekken, die nog niemand van het team al volledig afgewerkt had gezien”. Het was voor alle medewerkers van Befimmo een heel bijzonder moment om de nieuwe kantoren in het Goemaere-gebouw te kunnen betrekken. Caroline Kerremens herinnert het zich nog goed: “We ontdekten een open, lichtrijke werkomgeving die uitgerust was met moderne technologieën en de uitwisseling en creativiteit stimuleerde. Ze toonde zich bovendien flexibel: sinds we onze nieuwe kantoren in gebruik genomen hebben, is ons team tien koppen groter geworden, zonder dat we de inrichting hebben moeten aanpassen”.


Silversquare @ Befimmo
Tijdens een persconferentie afgelopen september kondigde Benoît De Blieck, CEO van Befimmo, verschillende initiatieven aan die tonen dat Befimmo doelgericht vooruitloopt op de ingrijpende en snelle evolutie van haar markt: “Befimmo verruimt haar opdracht en haar kijk op de werkruimtes van morgen, de manier om deze te ontwerpen en te gebruiken. Gebruikers zoeken meer en meer een eigenaar die veel meer te bieden heeft dan een ‘premium’ gebouw. De eigenaar moet hen evolutieve werkruimtes, diensten en netwerken van bedrijven bieden in een eventueel multifunctionele omgeving”. In dat kader sloot Befimmo een strategisch partnerschap met Silversquare, de Belgische leider in coworking.
Silversquare @Befimmo moet het gebouw een heel andere dynamiek geven. De meest geschikte ruimtes in de gebouwen van Befimmo zullen - complementair met de klassieke kantoorruimtes - als coworkingruimtes ingericht worden. Deze zullen niet alleen voor externe gebruikers bestemd zijn maar ook voor de huurders van Befimmo, of ze nu in het betrokken gebouw huizen of niet.
Silversquare @Befimmo is van plan om de komende twee jaar vier tot vijf ruimtes te ontwikkelen. De eerste 4.000 m² voor coworking worden ingericht in het Triomf-gebouw, dat omwille van zijn uitstekende ligging uitgekozen werd. De opening van deze eerste Silversquare @Befimmo is gepland voor het eerste kwartaal 2018. Op termijn zouden alle gebouwen die verhuurd worden aan meerdere huurders, evenals de nieuwe projecten, in aanmerking kunnen komen voor een Silversquare @Befimmo-center. Tijdens de persconferentie werden meerdere vestigingen in Brussel vermeld: een gebouw in het IKAROS Park in Diegem, de Blue Tower in de Louizalaan, de Brederodestraat, de Naamsepoort en de gebouwenprojecten in ontwikkeling in de Noordwijk. En dan zijn er nog de vroegere WTC-torens en het Quatuor-project op het terrein van de Noord Building. Als Silversquare @Befimmo een groot succes blijkt te zijn, zal er op termijn dus een nationaal netwerk van coworkingcentra ontluiken.Befimmo in een notendop
Befimmo is een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die genoteerd is op Euronext Brussels. Als vastgoedoperator gespecialiseerd in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen die voornamelijk gelegen zijn in Brussel, de grote Belgische steden en het Groothertogdom Luxemburg, investeert Befimmo in grootschalige vastgoedprojecten die voldoen aan kwaliteitscriteria als ligging, architectuur, diensten en ecologie. Op 30 juni 2017 had haar portefeuille een waarde van 2.477,1 miljoen euro voor een totale oppervlakte van meer dan 850.000 m² verspreid over 85 gebouwen. Als menselijk bedrijf met burgerlijke ambities en een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid, streeft Befimmo ernaar om zijn gebruikers een efficiënte, comfortabele infrastructuur te bieden.


Text : Bruno Hoditte
foto's : Marc Detiffe

 

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten

®los Ahooga - flotte
De nieuwe open space structuur valt in de smaak bij het personeel.
Pictogrammen herinneren aan de goede gebruiksgewoonten om de open spaces op de juiste manier te delen.
De eetzaal kan ook dienen als formele of informele vergaderzaal.
Op verschillende plaatsen in de zetel van Befimmo zijn kleuraccenten kundig aangebracht.
De open en lichtrijke werkomgeving is uitgerust met moderne technologieën en stimuleert de uitwisseling en creativiteit.
De eerste 4.000 m² voor coworking worden ingericht in het Triomf-gebouw, dat eigendom van Befimmo is.


Last update: 13/12/2017 17:58:12