FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Doelgroepen sluiks sturen op gewenst gedrag

Sarah Gagestein. © fotografie Don Wijns, Frissewind
Nudging en framing bieden de Facility Manager heel wat mogelijkheden om in te spelen op het gedrag van medewerkers in gebouwen en zo de gebruikservaring te verbeteren. Nudging komt voort uit de gedragspsychologie en is een motivatietechniek om mensen subtiel te stimuleren zodat ze zich op een bepaalde – gewenste – manier gedragen. Framing is een overtuigingstechniek die met taal en beelden personen fijnzinnig beïnvloeden. FM Magazine sprak Sarah Gagestein, deskundige en actief als onderzoeker en consultant voor bedrijven om praktisch voordeel te halen uit die technieken.

“Hoewel nudging en framing al lang bestaan, was framing eerst”, vertelt Sarah Gagestein. “Framing is ontstaan vanuit de sociologie. Bij elk contact dat we hebben, hebben we daar bepaalde verwachtingen tegenover. Framing helpt om de gewenste rol aan te nemen. Bijvoorbeeld patiënt tegenover arts. Woorden hebben een grote impact op hoe we reageren. Men kan dingen acceptabel verwoorden of zorgen dat ze juist weerstand oproepen ten opzichte van de boodschap die men wenst over te dragen. Het gebruik van woorden in communicatie heeft gevolgen voor de interpretatie en de reacties van de ontvanger. Framing is eigenlijk inherent aan de werking van ons brein. Door framing goed te overdenken kan men de juiste snaar raken bij de persoon of groep die men tot iets wil bewegen.” Sarah Gagestein wijst op het gevaar voor de Facility Manager om te zeer te focussen op het gewenste resultaat vanuit het eigen perspectief en daardoor de ontvanger niet op de juiste manier te raken. “De ontvanger moet zich gemotiveerd voelen om een gewoonte te doorbreken en te doen wat van hem/haar verwacht wordt”, vat ze samen.

Eeuwenoud en actueel
De oorsprong van onbewuste beïnvloeding gaat terug tot de retorici, onder andere Aristoteles, die ervan uitgingen dat de mens de logica volgt, terwijl dat in de praktijk anders uitdraait en men zich graag laat verleiden. Wat niet zelden resulteert in ‘onlogisch’ handelen. “Nudging is onbewust beïnvloeden, maar niet door taalgebruik”, definieert Sarah Gagestein. “Het gaat om het aanpassen van de sociale en/of fysieke context met de bedoeling een gedragsverandering teweeg te brengen. Via nudging geef je onbewust een duwtje, maar voor de ontvanger lijkt het alsof hij/zij zelf die keuze heeft gemaakt.”


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


18/11/2019
Facility Management
 Ander nieuws
ManpowerGroup vereenvoudigt structuur tot 4 merken
| 21/01/2021
Gemotoriseerde tweewieler herontdekt
| 21/01/2021
Bruin Bourgois is nieuwe Cluster Managing Director België, Luxemburg en Frankrijk bij G4S
| 20/01/2021
Nieuwe verplichtingen voor energiebesparingen in bestaande gebouwen
| 19/01/2021
Kärcher stelt Duurzaamheidsstrategie 2025 voor
| 19/01/2021

Meer news