FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Luchtkwaliteit in gebouwen niet langer een futiliteit

Luchtkwaliteit in gebouwen niet langer een futiliteit

De universele testo 40-behaaglijkheidsset meet alle parameters van behaaglijkheid en binnenluchtkwaliteit. Foto Testo
‘Welzijn op de werkplek‘ is zowat de belangrijkste doelstelling voor elke Facility Manager. Daarbij wordt spontaan gedacht aan een aantrekkelijke kantoorinrichting, ergonomische werkplekken, gezonde catering, een goed presterende schoonmaak, terwijl de luchtkwaliteit in het gebouw waarschijnlijk de onmisbare basis vormt voor het beoogde welzijn op de werkplek. Het KB van 2 mei 2019 illustreert het belang ervan. Maar welke gevolgen heeft het KB in de praktijk voor Facility Management? FM-Magazine sprokkelde enkele reacties.

Eerst schetsen we nog even het KB. Op 21 mei dit jaar verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen. Het is een vervolg op het KB Arbeidsplaatsen van 14 april 2016 waarin enkele zeer strenge eisen rond ventilatie werden opgenomen. Die eisen zorgden voor heel wat kritiek omdat ze in de praktijk amper realiseerbaar zijn, in het bijzonder voor bestaande gebouwen. Ook de controle op de naleving was aanleiding tot kritiek omdat er geen rekening werd gehouden met de lokale buitenluchtkwaliteit, wat voor gebouwen gelegen in grote steden problematisch bleek.

Het KB van 2 mei 2019 over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen, is geen vervanging voor de EPB-regelgeving (energieprestatieregelgeving - 'EnergiePrestatie en Binnenklimaat'). Beide bestaan naast elkaar en in de praktijk moet de strengste regelgeving gevolgd worden.

Het respecteren van de concentraties koolstofdioxide (CO2) (zie codex III.1-34§3) is verplicht voor werklokalen in (gedeelten van) gebouwen die worden gebouwd, verbouwd of gerenoveerd met een bouwaanvraag na 1 januari 2020. Voor bestaande gebouwen die daaraan nog niet kunnen voldoen, moet een actieplan worden opgesteld, zodat op termijn aan die normen wordt voldaan. Het actieplan omvat een stapsgewijze planning om de bestaande situatie te verbeteren met maatregelen op korte, middellange en lange termijn.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


28/10/2019
Facility Management
 Ander nieuws
Tegenstrijdigheid
| 23/07/2021
Na de maaltijd- en ecocheque nu ook een ‘kantoorcheque’?
| 22/07/2021
Leopoldskazerne genomineerd voor de WAF awards 2021
| 20/07/2021
Elektrificatie zet door bij nieuwe auto’s
| 19/07/2021
Einde voor robot ‘Pepper’ - rechtzetting
| 16/07/2021

Meer news