FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » NEN 2748 norm

NEN 2748 norm

Binnen IFMA België werd het initia-tief genomen om een werkgroep op te richten die een praktisch georiënteerd werkinstrument zou ontwikkelen voor de facility manager. Er werd besloten de bestaande Nederlandse NEN 2478 norm als basis te hanteren, een beslissing die gestaafd wordt door het feit dat ook de EU op dezelfde norm steunt voor de uitwerking van een Europese norm.

21/09/2009
Facility Management
 News in short
Iedereen in dezelfde richting achter de bureaus
| 03/06/2020
Steunpakket Veilig Drinkwater voor ondernemers en gebouwbeheerders
| 02/06/2020
Facilicom organiseert virtueel panelgesprek over de werkplek van morgen
| 29/05/2020
In Brussel komt de Gare Maritime weer tot leven
| 29/05/2020
Lichtgewicht en brandveilige kunststof hygiëneschermen voor coronapreventie
| 29/05/2020

Meer news