FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Wokplace Innovation | Case Study : Royal Atrium - Maastschappelijke zetel MIVB

Wokplace Innovation | Case Study : Royal Atrium - Maastschappelijke zetel MIVB

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) besliste haar verhuis naar een geheel nieuwe maatschappelijke zetel te benutten om de organisatie en de werkomgeving compleet anders uit te zetten. Deze ingreep is een opmerkelijk voorbeeld van de manier waarop facility management een bedrijfscultuur kan doen evolueren naar meer engagement, zowel individueel als collectief.

De operator voor openbaar vervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt bijna 6.500 personen tewerk en kent, met een stijging van de eigen inkomsten van 111% sinds 2000, een sterke groei. Niettemin lijdt de maatschappij onder het middelmatige en ouderwetse imago dat publieke ondernemingen vaak hebben bij het grote publiek en in de privésector. Het ontegensprekelijke succes van het project ‘Work’In’ gaat dit imago zonder twijfel omgooien. Work’In is ontstaan uit een oude wens die al een tiental jaren geleden bestond bij de leidinggevende echelons van de onderneming, namelijk de intentie om de maatschappelijke zetel van de MIVB te verplaatsen. De MIVB was klein behuisd in een heterogene reeks erg oude gebouwen. Die stonden rondom haar historische maatschappelijke zetel aan de Guldenvlieslaan. In juni 2005 ging de maatschappij op zoek naar een nieuw gebouw en in juni 2006 kocht ze het ‘Royal Atrium’ aan de Koningsstraat, helemaal in het centrum van Brussel.

Op 16 maart 2009 verhuisden de 750 werknemers van de hoofdzetel naar een zeer innovatieve en voor veel werknemers revolutionaire werkomgeving. Die werd volgens de filosofie van het Dynamic Office van Siemens ingericht. “Alain Flausch, de directeur-generaal van de maatschappij, zag van in het begin een grote opportuniteit om meer te doen met deze infrastructuurverandering. Tegelijk met de verhuis wou hij namelijk een grote verandering in de ondernemingscultuur op gang brengen” verklaart Luc Michiels, beheerder van het project bij de MIVB. “Het concept Dynamic Office leek ons het best overeen te stemmen met de waarden die de maatschappij wil aanhouden: enthousiasme, verantwoordelijkheid en engagement, openheid van geest, transparantie en teamspirit”.

Gedeelde werkposten
Het Dynamic Office werkt volgens het dubbele principe van de ‘shared desk’ en de ‘clean desk’. Op de 615 werkposten in het Royal Atrium (of een ratio van 0,8 werkposten per werknemer) zijn er slechts twee toegewezen aan een vaste persoon: die van de directeur-generaal en van de adjunct directeur-generaal. Alle andere posten zijn vrij en worden gedeeld volgens de behoeften en noodwendigheden van het werk. Dat betekent dat elke werkpost op het einde van de dag volledig clean moet zijn, dus vrij van elk document, archief of persoonlijke bezittingen.

In juli 2007 werd het consortium Bopro-Assar-Tractebel (en zijn subcontractors Siemens en Global) weerhouden voor de ondersteuning bij de uitvoering van de renovatiewerken. Het architectenbureau Assar zorgde voor de renovatie en het bureau Global (waarvan Assar de referentieaandeelhouder is) werd gelast met de binneninrichting en met de uitwerking ter plaatse van de programma’s voor ‘space planning’. “Siemens heeft de initiële onderzoeken gedaan om de algemene behoeften aan diensten te definiëren en de situering van die diensten op macroschaal te bepalen. Daarnaast voerde Siemens ook een meer verfijnde analyse uit van de bijzondere behoeften van elke dienst” legt Alain Le Grelle, afgevaardigd bestuurder van Global, uit. “Vervolgens gingen we in samenwerking met hen over tot de vertaling van dit programma naar de binneninrichting van het gebouw”.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


07/04/2010
Gebouwen en Technieken - Huisvesting & werkomgeving - Vastgoed
 Ander nieuws
ENGIE Solutions wil de leider van de koolstofarme transitie worden
| 08/07/2020
Remotec heeft Actual Sign overgenomen
| 07/07/2020
De bedrijfswagen inruilen voor een tuinkantoor
| 06/07/2020
Leefmilieu Brussel lanceert nieuwe seminaries en opleidingen rond duurzame gebouwen
| 03/07/2020
Green at the Office creëert een veilige groene ruimte op kantoor
| 02/07/2020

Meer news