FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Durven veranderen

Durven veranderen

Sylvie Vercammen, Directeur Facilitaire Dienst UZA, begeleide de volledige omschakeling van outsourcen naar insourcen.
Vooruitgang is pas mogelijk door de vast verankerde gewoonten in vraag te stellen en durven te veranderen. Dat was precies de basis voor dit opmerkelijke project, dat drie decennia lang outsourcen van de schoonmaakdiensten voor het UZA in vraag stelde en op zoek ging naar een formule die voordeliger moest uitvallen en tevens een betere service moest verzekeren.

In 2007 ontstond vanuit het auditcomité van het UZA de vraag naar een grondige analyse van de schoonmaakdiensten en dit m.b.t. het btw-aspect. De reële jaarkost voor de schoonmaak bedroeg dat jaar 4,24 miljoen euro inclusief btw. Gezien ziekenhuizen de btw niet kunnen recupereren, ging het btw-aandeel - 735 000 euro - verloren. Het aandeel van de loonskosten op de totale waarde van het contract is ongeveer 88%. Voor Sylvie Vercammen, die in april 2008 haar functie van Directeur Facilitaire Dienst opnam, werd het een grote uitdaging.

Analytische fase
Bij het opzetten van de case werd vooreerst een stuurgroep samengesteld. Buiten het UZA werd maximaal aan benchmarking gedaan met collega’s in vergelijkbare instellingen in Brussel, Leuven, enz. “Belangrijk bij het uitvoeren van de analyse was dat er zonder vooroordelen en met een zo breed mogelijke kijk op de zaken werd gewerkt” beklemtoont Sylvie Vercammen. “Daarom werden ook alle mogelijke alternatieve formules onderzocht”. Mogelijke alternatieven waren een joint venture met een externe partij of de oprichting van een vzw, een coöperatieve of een kostendelende vereniging. In alle gevallen werd men geconfronteerd met de wet op de overheidsopdrachten en bleek dat de realiseerbare besparing ruim achterbleef op wat mogelijk zou zijn via insourcen.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


28/03/2011
Schoonmaak en Hygiëne - Facility Management
 Ander nieuws
Referentieproject voor Print Acoustics in Oman
| 12/05/2021
Lancering van AirVision-Comfort voor luchtreinigers
| 11/05/2021
Wat wordt er morgen van onze werkplekken?
| 11/05/2021
Nieuwe tapijttegelcollectie combineert neutrale tinten en kleuren voor rust op kantoor
| 10/05/2021
Telewerken in het buitenland, een nieuwe hype?
| 07/05/2021

Meer news