FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Fiscaliteit | BTW en outsourcing in de ziekenhuissector

Fiscaliteit | BTW en outsourcing in de ziekenhuissector

Professor dr. Bruno Peeters Universiteit Antwerpen en Advocaat bij Tiberghien
Ziekenhuizen bieden patiënten en hun gezinsleden steeds meer goederen en diensten aan die los staan van de gezondheidszorg. Zo bijvoorbeeld de organisatie van overnachtingen voor familieleden van patiënten. Deze hotelfunctie vereist een aanzienlijke investering, en houdt het risico in dat de capaciteit niet optimaal wordt benut. Om dit risico te beperken wordt outsourcing onderzocht.

Bij de keuze van de meest aangepaste vorm van uitbesteding vormt de btw een belangrijk aandachtspunt. Om outsourcing tegen een lagere btw-kost mogelijk te maken bestaan verschillende formules.

Kostendelende vereniging
De kostendelende vereniging wordt o.a. door bank- en verzekeringsinstellingen aangewend om vrij van btw gemeenschappelijke informaticadiensten op te zetten. Financiële instellingen zijn grotendeels vrijgesteld van btw-verplichtingen en aldus vergelijkbaar met ziekenhuizen. De juridische voorwaarden zijn dat de leden van de vereniging een zelfde soort werkzaamheden moeten verrichten en dat ze allemaal btw-vrijgesteld zijn. Ziekenhuizen overwegen soms om samen een vzw op te richten voor bv. het poolen van hun schoonmaakactiviteit. Gelet op de specifieke toepassingsvoorwaarden blijkt het in de praktijk echter niet steeds eenvoudig om een externe partner zoals een schoonmaakfirma bij deze formule te betrekken.

BTW-eenhedenOok in een zgn. btw-eenheid is het niet eenvoudig om een externe partner te betrekken. De wetgever schrijft voor dat de entiteiten financieel, economisch en organisatorisch moeten verbonden zijn. Een belastingplichtige kan slechts lid zijn van één btw-eenheid en elk lid is hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van de andere leden.

Dochterorganisaties
Bij de beslissing van instellingen binnen de zorgsector om voor specifieke taken een dochterorganisatie op te richten mag men zich ook niet blind staren op het (eventuele) btw-voordeel dat hieraan verbonden is.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


31/01/2011
Schoonmaak en Hygiëne - Facility Management
 Ander nieuws
Telewerken in het buitenland, een nieuwe hype?
| 07/05/2021
‘Digital key’ als sleutel van het succes
| 06/05/2021
AirVision breidt activiteiten uit met afdeling «Airvision-Comfort»
| 06/05/2021
Formica onderzoek toont aan dat meerderheid uitkijkt naar terugkeer werkplek
| 05/05/2021
Een FM-benadering gericht op de uiteindelijke begunstigde
| 05/05/2021

Meer news