FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » FM & HR | Wetgeving en arbeidsmarkt | Bedreiging voor kostprijs facilitaire dienstverlening

FM & HR | Wetgeving en arbeidsmarkt | Bedreiging voor kostprijs facilitaire dienstverlening

Op 16 mei laatstleden nodigde ISS uit voor een seminar met als thema ‘De Belgische arbeidsmarkt in een Europees perspectief”. Aanleiding hiervoor was het door Europa opgelegde wegwerken van de verschillende statuten tussen arbeiders en bedienden zoals die in ons land bestaan. Deadline voor een uniform statuut is 8 juli 2013, maar een concrete oplossing blijkt nog veraf…

Zowel vanuit werkgeverszijde als bij de vakbonden bestaat er grote weerstand tegen het opheffen van de bestaande dubbele statuten. Eerste spreker Jean-Luc Dehaene, Europees parlementslid en voormalig eerste minister, stelde de verandering in een Europees perspectief. “De arbeidsmarkt bevindt zich in een overgangsfase tussen de oude industriële maatschappij en de huidige kennismaatschappij” beklemtoonde hij. “De industriële maatschappij kende een verticaal georganiseerde structuur en liet gemakkelijk toe om de geleverde prestaties af te rekenen in uren, dagen of maanden. De globale informatiemaatschappij waarin we vandaag leven is horizontaal gestructureerd, heel divers en gedecentraliseerd. Het arbeidsrecht en de sociale zekerheid zoals we die nu kennen is een relikwie van de industriële maatschappij en conflicterend met onze kennismaatschappij”.
Jean-Luc Dehaene betoogde bovendien dat Europa een toenemende rol zal spelen en de Belgische arbeidsmarkt in de toekomst nog sterker zal beïnvloeden. “Europa stimuleert de verandering, ontwikkelt een lange termijn visie en zal hervormingen doordrukken. De lokale politiek verschuilt zich vandaag nog achter de druk van Europa, maar moet gewoon werk maken van vernieuwing”.
De arbeidsmarkt vraagt toenemend flexibiliteit en mobiliteit. Zowel de uitzendkrachten als de mogelijkheid tot economische werkloosheid voor arbeiders dragen daar toe bij.Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


Photo Gallery

20/05/2013
Facility Management
 Ander nieuws
Verdubbeling van ransomware aanvallen en generatieve AI maakt het nog erger
| 26/09/2023
Beddeleem zorgt voor high-end afwerking kantoren Ageas
| 25/09/2023
Regelgeving strenger, strikter afgelijnd en overkoepelend voor ganse levensduur gebouw
| 22/09/2023
BOzARC nieuw in het gamma
| 22/09/2023
Digitale en elektrische oplossingen verlagen CO2-uitstoot van kantoren met 70%
| 21/09/2023

Meer news