FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Voedselverspilling... genoeg is genoeg!

Voedselverspilling... genoeg is genoeg!

De belangrijkste oorzaken van voedselverspilling achterhalen en de actoren praktische tools, concrete voorbeelden en aanbevelingen geven opdat iedereen in elke fase van de voedselketen opnieuw respect zou leren hebben voor voeding in onze huidige
overconsumptiemaatschappij. Dat is het hoofddoel van het ambitieuze Europese
project Green Cook, waaraan twaalf partners uit vijf Noordwest-Europese landen samenwerken.


De laatste decennia is ons voedingsmiddelensysteem sterk geïndustrialiseerd in alle fasen van de keten, gaande van productie en verwerking tot distributie. Deze industrie alleen is verantwoordelijk voor een derde van onze ecologische voetafdruk en zorgt er mede voor dat vele huidige milieuproblemen verergeren: bodemerosie en -verontreiniging, watervervuiling, ontbossing, uitputting van de niet-hernieuwbare energiebronnen en van het grondwater, verlies van biodiversiteit en natuurlijk de uitstoot van broeikasgassen. De beginselen van een duurzame voeding moeten dus dringend vastgelegd en goedgekeurd worden. Dat was het doel van het Europese project Green Cook, dat medegefi nancierd wordt door het EFRO-fonds. In februari zijn meer dan 200 mensen samengekomen in Hotel Bloom in Brussel voor het slotevenement. De ideale gelegenheid om een balans op te maken van vier jaar initiatieven en proefprojecten in bedrijven, scholen en de distributiesector.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


29/04/2014
Catering - Facility Management - Energie en Milieu
 Ander nieuws
Update van het mobiliteitsbudget
| 25/09/2020
Eerste editie van VINCI Environment Day
| 25/09/2020
Uitreiking Facility Awards 2020 geannuleerd
| 25/09/2020
Schoonmaak op verzoek
| 24/09/2020
Smappee lanceert slimme laadpaal voor zakelijk gebruik
| 24/09/2020

Meer news