FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

BIM, voor een beter lifecycle management van gebouwen

Het gebruik van een ‘Building Information Modeling’ (BIM) ofwel ‘Bouwwerk Informatie Model’ is al sterk ingeburgerd in het buitenland, zoals Groot-Brittannië, Noorwegen en Nederland, maar ook in eigen land zijn architecten hiermee al behoorlijk vertrouwd. Het programma voor bouw, architectuur en concepten geniet zelfs academische steun en heeft het ‘lifecycle management’ van gebouwen tot doel, maar blijkt een grote onbekende voor de meeste Facility Managers.

BIM laat zich omschrijven als een proces voor het genereren en beheren van gebouwinformatie over de volledige levenscyclus. Het softwaresysteem is gebaseerd op een digitale 3D-voorstelling van het gebouw. Het zo precies mogelijk berekenen van de TCO over de ganse gebruiksduur van het gebouw, liefst al van in het conceptueel stadium bij het architectenbureau, gaat niet alleen over een tool; het is een filosofie, een bewuste aanpak, die deel uitmaakt van de contractvorm die het bouwproces definieert. Ook investeerders tonen zich vandaag steeds meer vragende partij om de gebruikskosten vooraf te kennen. Dat is zeker heel specifiek het geval bij PPS-projecten, waar het erop aan komt met een gegeven budget meer te doen. In Nederland is BIM gevraagd bij het toekennen van een bouwopdracht, terwijl ook het gebruik van een FMIS er vrij algemeen verspreid is. Het succes van BIM wordt er toegeschreven aan het feit dat Nederland heel sterk bezig is met processen.

De techniek staat niets in de weg
In de meeste situaties krijgt facility management te maken met een bestaand gebouw en de be- heerfase daarvan. Het is dan ook normaal dat Facility Managers minder vaak gebruik maken van BIM, terwijl dit binnen de bouwsector wel vrij algemeen het geval is (architecten, studiebureaus en bouwbedrijven). BIM belooft het insluiten van dynamische informatie over het gebouw als sterke troef om de kostenberekening over de volledige levenscyclus zo nauwkeurig mogelijk te berekenen en daardoor risico’s weg te nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat Facility Managers / facilitaire afdelingen 10 tot 30 procent van hun werktijd besteden aan het opzoeken van informatie, informatie die deel kan zijn van het BIM-softwarepakket. Daar tegenover staat dat BIM een zeer uitgebreide tool is die door zijn omvang voorbij schiet aan de dagelijkse praktijk van de Facility Manager en de operationele schaal-grootte in een land als het onze.
Momenteel bestaan er teveel verschillende visies en interpretaties op BIM, dat bovendien ook nog eens per land verschillend kan worden ingevuld. In sommige landen bestaan er duidelijk afgebakende richtlijnen over de inhoud van de overdracht van het model tussen een architect of bouwteam en de eigenaar van het gebouw. In België is dat niet het geval, wat BIM vandaag moeilijk werkzaam maakt. BIM en FMIS kunnen best complementair zijn. Het gaat er altijd om de beste keuze te maken in functie tot de toekomst van het beheer van een gebouw en dat impliceert een voortdurend optimaliseren van de bestaande situatie.

Aanbod zoekt vraag; vraag zoekt aanbod
BIM moet nog ingang vinden in België. Software-aanbieders klagen dat in ons landje altijd eerst gevraagd wordt naar wat er beschikbaar is in de markt, maar potentiële gebruikers nooit aangeven wat ze eigenlijk nodig hebben. Het zou zinvol zijn om vanuit een vakorgani-satie af te bakenen wat de Facility Manager precies nodig heeft om een naar de FM-praktijk aangepaste visie op BIM te ontwikkelen en ze vervolgens bij voorkeur te verweven met deze van de architecten. Het samenbrengen van de door beide partijen gewenste informatie kan een belangrijke bijdrage leveren om BIM aan een meer algemene erkenning te helpen.Evenzeer is datacompatibiliteit tussen BIM en FMIS zeker wenselijk en zou kunnen bijdragen tot een versnelde acceptatie.
Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


17/11/2014
Vastgoed - Energie en Milieu
 Ander nieuws
Sipwell lanceert all-in abonnement op basis van waterverbruik
| 22/10/2020
De cabines van Spacestor: meer bescherming en toch een open gevoel
| 22/10/2020
51% besparing dankzij LED ‘relighting’ in de sorteercentra van bpost
| 21/10/2020
Twee belangrijke nieuwigheden voor de EPB-reglementering voor werkzaamheden
| 21/10/2020
51% besparing dankzij LED ‘relighting’ in de sorteercentra van bpost
| 21/10/2020

Meer news