FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Goed beheer in de publieke sector

Goed beheer in de publieke sector

Vincent Gérin
In omliggende landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland is het beroep doen op een neutrale ‘tenant representative’ of een onafhankelijke vastgoedconsultant heel gebruikelijk om het evenwicht te herstellen tussen de eigenaar/verhuurder, vertegenwoordigd door de klassieke vastgoedmakelaar en de gebruiker/huurder, die zichzelf moet verdedigen in de harde vastgoedmarkt, terwijl dat helemaal niet tot zijn corebusiness behoort. In België keert het tij, in het bijzonder in de publieke sector…

Vincent Gérin, Founder & Managing Director Anixton, begon nu 10 jaar geleden als ‘tenant representative’, door onafhankelijke diensten voor te stellen als vastgoed en investment consultant. Hoewel alle economische sectoren aan bod komen, bleek al snel dat de klantenportefeuille van de onderneming opvallend veel grote referenties uit de publieke sector telde. Vincent Gérin: “Dat is vooral zo gegroeid omdat die klanten op zoek gingen naar transparantie en neutraliteit bij het selecteren van vastgoed. In 2012 was er zelfs sprake van een kantelpunt in de publieke sector, als gevolg van een nieuwe indeling van organisaties op federaal of regionaal niveau, met veel verhuisbewegingen tot gevolg”. De overheid als groter geheel toonde ook de wil om haar voorbeeldfunctie waar te maken, wat leidde tot een gestructureerde aanpak van de selectieprocedure voor de huisvesting van de diverse diensten.

Gestructureerde aanpak
Volgens nationaal Belgisch recht is de wetgeving op de publieke markten niet van toepassing voor wat betreft het verwerven of huren van bestaande gebouwen. Nochtans zijn de publieke instanties die het afsluiten van een huurcontract of de aankoop van vastgoed beogen eraan gehouden de algemene principes van het administratief recht te respecteren, in het bijzonder het principe van gelijkheid en niet-discriminatie, evenals de algemene principes van het Europees recht, meer specifiek het principe van transparantie.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


10/05/2016
Vastgoed
 Ander nieuws
Beddeleem plaatst systeemwanden in nieuwe HQ Securex
| 24/09/2021
Kies net als Nestlé voor een ergonomische thuiswerkplek
| 23/09/2021
Beweging in de cateringmarkt
| 23/09/2021
Onderzoek Idewe legt opvallende inzichten rond ‘het nieuwe werken’ bloot
| 22/09/2021
Belangrijkste persoonlijkheidstypen op de werkvloer
| 22/09/2021

Meer news