FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Employer branding als stokpaardje

Employer branding als stokpaardje


Veel bedrijven investeren massaal in allerlei loonvoordelen en vergoedingen om nieuwe talenten aan te trekken en bij zich te houden, maar vaak vergeten ze nog hun beste wapen: hun merk. Toch is ‘employer branding’ een essentieel gegeven. Met de Smart Way of Working is er bij de werknemer vaak een vervaging van het gevoel om erbij te horen ten opzichte van het bedrijf. De trots om tot een organisatie te behoren, geassocieerd te worden met en geïdentificeerd te zijn door een bedrijfscultuur is fundamenteel voor de motivatie van werknemers om bij te dragen aan de gezamenlijke doelstellingen.Nochtans stel ik vast dat de ‘employer branding’ meestal onvoldoende ontwikkeld is bij de klanten die een beroep op ons doen om samen met hen na te denken over een optimale inrichting van hun werkruimten. Maar als ze in hun benadering geen rekening houden met dat gevoel van erbij te horen, dan lopen ze het risico de mist in te gaan. Want als je talenten aanwerft, mag er geen dissonantie zijn in de dialectiek tussen je ondernemingsproject en je werkruimte. De samenhang tussen beide moet de medewerker ertoe brengen om aansluiting te vinden bij de doelstelling van de organisatie en geeft hem de trots om te werken aan een doel dat hem iedere dag weer zal mobiliseren. Terwijl er sterk leiderschap nodig is om de waarden van een bedrijf te smeden en te bevorderen, zijn de werknemers de beste ambassadeurs om het bedrijf uit te dragen. Het versterken van de bedrijfscultuur door de indeling en het ontwerp van de werk-, eet- en ontspanningsruimten is dan ook een van onze leidmotieven bij de workplaceprojecten die we voor onze klanten uitwerken.Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


29/05/2019
Facility Management
 Ander nieuws
Geeft Nederland het voorbeeld?
| 28/01/2022
OCI varieert sterk binnen Europa
| 27/01/2022
Sharp breidt digital signage-portfolio uit voor veeleisende professionele omgevingen
| 26/01/2022
Batterij-aangedreven sproei-extractie voor professionals
| 25/01/2022
Digitalisering maakt werknemers onzeker
| 24/01/2022

Meer news