FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Werken aan slimmer gebouwbeheer via cluster ‘Smart Buildings in Use’

Werken aan slimmer gebouwbeheer via cluster ‘Smart Buildings in Use’

De jongste jaren zijn er op de markt heel wat technologieën bijgekomen die slim gebouwbeheer mogelijk maken. Alleen raken die niet altijd even makkelijk tot bij de ondernemingen die effectief voor dat onderhoud en beheer instaan. Met de pas opgestarte cluster ‘Smart Buildings in Use’ wil het WTCB (het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) vraag en aanbod aan elkaar linken via een door de Vlaamse overheid gesubsidieerd project. “We streven naar concrete samenwerkingsverbanden tussen onze leden en zien die graag vertaald naar effectieve realisaties”, zegt clustercoördinator Ruben Decuypere.


Het WTCB organiseerde op 21 maart een kick-offevent voor het nieuwe initiatief. De ruime opkomst – meer dan honderd aanwezigen – leerde dat er daadwerkelijk een vrij breed draagvlak is voor ‘Smart Buildings in Use’. Inmiddels zijn al een dertigtal bedrijven lid, en op het event toonden nog heel wat andere ondernemingen interesse.

Matching-functie
“We merken dat de kennis over technologieën en hoe die op een slimme manier kunnen toegepast worden, gefragmenteerd is”, zegt Ruben Decuypere. “De cluster wil daarom samenwerking tussen de verschillende bedrijven stimuleren. Dan denken we aan bedrijven die instaan voor het onderhoud en beheer van gebouwen: gebouwbeheerders en -eigenaars, aannemers, uitvoerders van bouwkundig en technisch onderhoud en producenten van bouwmaterialen. Via de cluster willen we hen in contact brengen met leveranciers van sensoren, IoT-toepassingen en softwaresystemen: die aanbieders missen doorgaans de praktijkervaring om hun technologieën op de juiste manier voor bepaalde toepassingen in te zetten.”


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


23/07/2019
ICT en Telecom
 Ander nieuws
Veiligheid in en rond jullie gebouwen
| 22/04/2021
Edge computing: hoe installeer je effectief een technologische keuze?
| 22/04/2021
De mutatie van de werkomgeving
| 21/04/2021
Naamsverwarring?
| 20/04/2021
Corona schudt kaarten door elkaar voor de FM-sector in Frankrijk
| 16/04/2021

Meer news