FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Een kwaliteitsmerk voor werkplekken

Een kwaliteitsmerk voor werkplekken

De werkplek heeft een grote invloed op het welzijn en de gezondheid van de mensen die er aan de slag zijn. Met de WELL-bouwstandaard gaat de ondernemer voor een gezond gebouw waar welzijn centraal staat en er bijgevolg kostenefficiënt gewerkt wordt. De experts van Groep Idewe begeleiden hem of haar tijdens het ontwerp-, bouw- en certificeringsproces.

Genetische aanleg en medische zorg bepalen mee - zij het slechts voor 25% - onze gezondheid. Doorslaggevender (75%) zijn onze levensstijl, ons gezondheidsgedrag en de fysieke en sociale omgevingsfactoren waarin we leven. Vermits we 90% van onze tijd binnenhuis doorbrengen, is een optimale werkomgeving, afgestemd op de noden en het welzijn van de werknemers, cruciaal. Uit onderzoek blijkt dat slechts 10% van de uitgaven van een onderneming wordt besteed aan energie- en bouwkosten. Wie investeert in zijn werkomgeving, ervaart nochtans snel de positieve effecten op menselijk en organisationeel vlak. Werknemers zijn gezonder, gelukkiger en productiever. Door minder absenteïsme, meer continuïteit en verbeterde productiviteit bespaart de onderneming. Wie zijn gebouw wil aanpassen om het welzijn te versterken kan dit via de WELL Building Standard - ontwikkeld door het International WELL Building Institute (IWBI). Deze standaard biedt de ondernemer een leidraad met aandacht voor tien domeinen: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geest en gemeenschap”, aldus Liesbeth Reekmans, verantwoordelijke Bouwen en Gebouwen bij Groep Idewe.
Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


27/07/2020
Facility Management
 Ander nieuws
Tegenstrijdigheid
| 23/07/2021
Na de maaltijd- en ecocheque nu ook een ‘kantoorcheque’?
| 22/07/2021
Leopoldskazerne genomineerd voor de WAF awards 2021
| 20/07/2021
Elektrificatie zet door bij nieuwe auto’s
| 19/07/2021
Einde voor robot ‘Pepper’ - rechtzetting
| 16/07/2021

Meer news