FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » COVID-19: de stresstest voor onze binnenluchtkwaliteit

COVID-19: de stresstest voor onze binnenluchtkwaliteit

De COVID-19-crisis heeft voor een duidelijke toename van de aandacht voor binnenluchtkwaliteit gezorgd. “Klanten roepen onze expertise in om de juiste strategie te kunnen uitwerken”, aldus Robin Van Moeseke en Joachim Hertog van Atmosafe. “Uit onderzoek blijkt dat er grote prijs- en kwaliteitsverschillen zijn in de meettoestellen die op de markt zijn. Daarom kiezen bedrijven er dikwijls voor om expertise in te schakelen, eerder dan zelf tot de aanschaf van een meettoestel over te gaan.”

Aansluitend op de wetgeving rond de kwaliteit van binnenlucht in werklokalen, werd in 2019 ook de Praktijkrichtlijn rond binnenluchtkwaliteit van kracht. De COVID-19-crisis heeft ervoor gezorgd dat, ook bij de FOD WASO, de aandacht voor de risicoanalyse van binnenluchtkwaliteit verscherpt is. “In heel wat bedrijven zijn luchtkwaliteitsmetingen nog een “black box” waar niemand zich durft aan wagen. Er is het besef dat er niet voldoende kennis in huis is om hierin de juiste beslissingen te kunnen nemen. En de vrees dat de kosten niet te overzien zullen zijn. Luchtkwaliteitsmetingen zijn inderdaad niet zo gemakkelijk. Er zijn veel parameters om luchtkwaliteit te kunnen beoordelen. Gassen (zoals CO2, NOx, ozon), dampen (zoals vluchtige organische stoffen - VOS), fijn stof, …”, aldus Robin Van Moeseke, Hoofd Labo bij de Antwerpse binnenluchtspecialist Atmosafe die werd opgericht in 2011 en inmiddels een 20-tal medewerkers telt ...


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


26/07/2021
Schoonmaak en Hygiëne
 Ander nieuws
Nieuwe Kärcher schrob-/zuigmachine combineert topprestaties met intuïtieve bediening
| 01/12/2021
Gastvrijheid, gewoon doen
| 01/12/2021
Nieuwe Kärcher schrob-/zuigmachine combineert topprestaties met intuïtieve bediening
| 01/12/2021
Verschillende visie op nieuwe werkgewoonten
| 30/11/2021
Worden thuiswerkers buitengesloten bij hybride vergaderingen?
| 29/11/2021

Meer news