FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Een mediabedrijf in beweging

Een mediabedrijf in beweging

De VRT-gebouwen dateren uit de jaren zestig. Lange interne circulatiewegen, het ontbreken van een waardige ontvangstruimte voor bezoekers, gebrek aan kantoorruimte, de totaal voorbijgestreefde energieprestatie van het gebouw en niet in het minst de gewijzigde werkwijzen bij de omroep, vormden de aanleiding voor een grootschalig renovatieproject, dat loopt onder de naam ‘TOM’ (Totale OMbouw).

De VRT (Vlaamse Radio & Televisie) deelt een 160.000m2 tellende gemeenschappelijke site met de RTBF, die aan de rand van het drukke Brusselse stadscentrum is gelegen. De bouwwerken liepen tussen 1963 en 1978. Verschillende gebouwen zijn gemeenschappelijk (o.a. het energiegebouw), terwijl andere strikt gescheiden zijn. In 2002 werd in samenwerking met ‘Procos’ gestart met een grondig onderzoek van de bestaande situatie en de behoeften. Drie medewerkers van ‘Procos’ hebben hier een jaar aan gewerkt. Hieruit ontstond het ‘masterplan’, dat zowel de bouwtechnische als operationele verwachtingen bundelde. Het zoeken naar een andere locatie met nieuwbouw, werd eveneens overwogen. De bestaande technische structuren – o.a. radiostudio’s die als ‘box in the box’ zijn gebouwd, een eigen fundering bezitten en geen enkele raakvlak hebben met het omsluitende gebouw – zijn vandaag nog steeds van een uitzonderlijk hoog kwalitatief niveau, dat het haast onmogelijk en absoluut onbetaalbaar zou zijn om ze in een nieuwbouwproject te herhalen. In de jaren zestig was gewoon voor het allerbeste gekozen en de technische infrastructuur werd voortdurend verbeterd. Het ‘masterplan’ voor de bestaande site gaf prioriteit aan de circulatie in de gebouwen en de organisatie. De oude vierkante circulatie moest evolueren tot een stervormige en de vele individuele ‘hokjes’ zouden plaats maken voor een open landschapskantoor. Het gebouw moest de communicatie stimuleren en bijdragen tot de synergie van verschillende diensten. Toegankelijkheid voor mindervaliden en dat in alle VRT-gebouwen, was eveneens een ingeschreven eis. Het renovatieproject is bijzonder veelzijdig omdat het naast de eigenlijke verbouwingswerken ook een nieuwe werking van de diensten insluit, terwijl de omroep maximaal operationeel moet blijven tijdens de duur van de werken. Vandaag stelt men vast dat de verbouwingen een stimulans vormen bij de medewerkers om de nieuwe werkwijzen vlotter door te voeren.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


20/08/2007
Huisvesting & werkomgeving
 Ander nieuws
Schneider Electric lanceert gratis online cursus energietransitie
| 05/06/2023
Terug naar af
| 05/06/2023
Nett geeft bedrijven opnieuw controle over energieprijs
| 02/06/2023
Dyson introduceert stilste en krachtigste luchtreiniger tot nu toe
| 02/06/2023
Hout als optie voor kantoorbouw
| 01/06/2023

Meer news