FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Integrated Facility Management | Ruimte creëren voor de kerntaak

Integrated Facility Management | Ruimte creëren voor de kerntaak

Bij het uitbesteden van de totaliteit van de facilitaire diensten komt meer kijken dan op het eerste zicht lijkt. Een succes wordt het immers pas indien aan een resem voorwaarden voldaan is. We nemen de pro’s en contra's van deze aanpak onder de loep en focussen op een tweetal tips. Beginnen doen we met de vraag welke lading de vlag van het Integrated Facility Management nu precies dekt?

Man en paard moeten genoemd worden. Integrated Facility Management (kortweg IFM), hoe definieer je dat? 'Het betreft een specifieke vorm van uitbesteding waarbij alle operationele facilitaire processen en de daarbij horende regieactiviteiten aan één externe partij worden uitbesteed, wel eens de integrator genoemd'. Onder regieactiviteiten wordt - voor alle duidelijkheid - verstaan: het algemeen management, de inkoop, accountmanagement, het projectmanagement en tot slot ook het financieel management.

Eén integrator
Verschillende zaken springen in het oog. Het moet gaan om alle operationele facilitaire processen die aan die ene enkele integrator - soms ook wel eens als hoofdaannemer omschreven - worden overgeheveld. Deze staat dan ook in voor alle kosten die aan de processen gerelateerd zijn. Daarnaast waakt hij over de kwaliteit. Wat niet onder IFM valt is het zelfs gebundeld uitbesteden van een aantal operationele diensten (beveiliging, receptie of nog catering). Ook wanneer sprake zou zijn van een opsplitsing van regie en operationele processen in de strikte zin van het woord, kan niet over IFM gesproken worden.

"Doorgaans definieert men als facilitaire diensten het geheel van activiteiten die niet tot de kerntaak van een bedrijf behoren" voegt Carine De Strooper, Director IFM Projects bij Sodexo Integrated Facilities Management, er aan toe. Illustratief op dat punt is alvast de beslissing van Hewlett Packard (HP) om alles wat niet tot de core business van het bedrijf behoort uit te besteden. En daar horen dus ook alle facilitaire diensten bij, wat zich vertaald heeft in een vergaande samenwerking met ISS. Gezien van het multinationale karakter van het bedrijf, was de aanpak internationaal geïnspireerd. Hierdoor kon enkel een internationale speler tot dé partner voor dit IFM in aanmerking komen. Laat er echter geen misverstand over bestaan: IFM is niet enkel iets voor grote spelers. Integendeel.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


08/03/2010
Facility Management
 Ander nieuws
Resideo heeft sfty overgenomen
| 29/11/2023
Thuiswerk in 5 verschillende ruimtes
| 29/11/2023
Resideo heeft sfty overgenomen
| 29/11/2023
Werknemers zijn zwakke schakel in IT-beveiliging
| 28/11/2023
48% energiebesparing via eSave-technologie
| 27/11/2023

Meer news