FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » FM in de zorgsector | Outsourcen : inhaalbeweging

FM in de zorgsector | Outsourcen : inhaalbeweging

Het ontschorsen van diensten, zeker wanneer het gaat over activiteiten die niet tot de strikte core business van een onderneming behoren, is de laatste jaren internationaal uitgeroeid tot een algemeen gangbaar verschijnsel. Opvallend is dat de zorgsector hierin niet meegaat, tenminste voor wat België betreft…

‘ontschorsen’ is ons overgewaaid vanuit de Angelsaksische landen, maar kent ook al lang een groot succes in de Scandinavische landen. In Groot-Brittannië is het gewoon de standaardnorm om te kiezen voor ontschorsen wanneer het taken betreft buiten de eigen core business. “Het heeft alles te maken met culturele verschillen en overstijgt de sectoren” licht Pierre-Eric Nandancé toe, Chief Commercial Officer bij ISS.
Momenteel besteedt 17 à 20% van de ziekenhuizen in eigen land hun schoonmaakactiviteiten uit. Internationaal bekeken is België het enige land met een zo laag aandeel voor ontschorsen van de schoonmaak. Dit grote verschil is te verklaren door het door de overheid opgelegde btw-stelsel, wat niet alleen de schoonmaakkost met 21% verhoogt, maar deze bovendien niet recupereerbaar maakt voor hospitalen.

Outsourcen geeft zich niet gewonnen
Pierre-Eric Nandancé, ISS: “Zelf zien we een scherpe onderhandelingsmarge als strijdwapen om potentiële klanten toch te overtuigen. Bovendien zijn er aanzienlijke verschillen in de zorgsector tussen de veelal gesubsidieerde hospitalen en de anderzijds vooral privé geëxploiteerde rust- en verzorgingstehuizen”.
Bij de rusthuizen zien we veel nieuwe starters en deze categorie binnen de zorgsector is het ook aan zichzelf verplicht om winstgevend te zijn. De nieuwe instellingen dragen geen historiek met zich mee en kunnen vrij kiezen. Bij hospitalen ligt dat anders. Hospitalen zitten verweven in vaste structuren, zijn afhankelijk van organisaties en zijn gebonden aan specifieke loonafspraken. Vooral de CAO 32 bis met een specifieke anciënniteitregeling - in de sector gekend als ‘rimpeldagen’ - drukt zijn stempel. Eigen schoonmaakpersoneel valt bij ziekenhuizen onder deze CAO voor de zorgsector. Wanneer het aandeel oudere personeelsleden stijgt, zal ten gevolge van de extra vrije dagen waarop ze recht hebben de productiviteit dalen en daardoor de kost voor een interne schoonmaakdienst toenemen, ondanks het voordeel van de uitgespaarde 21% btw. ...Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


23/09/2010
Catering - Schoonmaak en Hygiëne - Facility Management
 Ander nieuws
Strategische technologietrends voor 2022
| 19/01/2022
Ultralichte batterij-aangedreven rugstofzuiger met sterke zuigkracht
| 18/01/2022
Nieuwe oplossingen voor architecturale kantoorverlichting
| 17/01/2022
Kantoren veiliger en toegankelijker dank zij Nuki Smart Lock
| 14/01/2022
Eerste Cleantech Hero Energie
| 14/01/2022

Meer news