FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » FM Best Practice | Federale Politie : organisatie van het logistiek beheer van politiemateriaal

FM Best Practice | Federale Politie : organisatie van het logistiek beheer van politiemateriaal

Carlos De Walsche, Hoofdcommissaris bij de Federale Politie nam de leiding over het project voor recuperatie van politiemateriaal.
De Federale Politie is een belangrijke werkgever met werknemers die vaak muteren tussen lokale en federale politiediensten en bovendien uitgerust zijn met diverse types materialen, variërend van vrij algemene zaken tot zeer specifieke/persoonlijke uitrustingen als helmen of kogelvrije vesten. Een overzicht bewaren op al dit materiaal mag dan al noodzakelijk blijken, in de praktijk was het tot voor kort onbestaand.

Het project situeert zich in de personeelsgebonden materies en kan bijgevolg ingedeeld worden bij de soft services. Er werd vastgesteld dat bij de mobiliteit van de personeelsleden tussen de federale en de lokale politiediensten de functie-uitrusting waarover de politiemensen beschikken en die eigendom is van de federale politie mee muteerde zonder enige registratie van de materiaalbewegingen. Bij ongeveer 70 % van het personeel dat mobiliteit maakte of de federale politie verliet werd geen materiaal gerecupereerd.

De functie-uitrusting is zeer belangrijk voor het personeel, aangezien het een noodzakelijke voorwaarde uitmaakt voor het uitvoeren van bepaalde taken en bijgevolg rechtstreeks de operationele beschikbaarheid en de veiligheid van het personeel beïnvloedt. Het begrip ‘functie-uitrusting’ is zeer gevarieerd: het gaat om radio’s, specifieke uitrustingen voor motorrijders (bereden politie) politie te paard, maar ook wapens vallen hieronder.
Het probleem van het niet of slechts beperkt recupereren van het materiaal deed zich overal voor, zowel bij de diensten van de federale politie als in alle zones van de lokale politie, aangezien het personeel permanent muteert tussen de verschillende entiteiten.Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


28/02/2011
Facility Management - Verhuis, Opslag en Logistiek
 Ander nieuws
Beddeleem plaatst systeemwanden in nieuwe HQ Securex
| 24/09/2021
Kies net als Nestlé voor een ergonomische thuiswerkplek
| 23/09/2021
Beweging in de cateringmarkt
| 23/09/2021
Onderzoek Idewe legt opvallende inzichten rond ‘het nieuwe werken’ bloot
| 22/09/2021
Belangrijkste persoonlijkheidstypen op de werkvloer
| 22/09/2021

Meer news