FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » New Work | Smart Work Centers & Ecologische industriezones

New Work | Smart Work Centers & Ecologische industriezones

Het Smart Work Center Galaxia langs de Europese snelwegenas Brussel-Luxemburg-Straatsburg is ondergebracht in een bedrijvenpark met het Ecosmart-label, dat gericht is op ruimtevaarttoepassingen. Foto (c) Philippe Samyn and Partners, architects & engineers.
De industriële en tertiaire sector kennen momenteel hun eigen ‘culturele revolutie’. In Wallonië kunnen initiatieven van de overheid in samenwerking met de privésector om bedrijven te organiseren en te beheren volgens de concepten van het Nieuwe Werken, op heel wat enthousiasme rekenen. Hieronder vindt u een overzicht van de eerste verwezenlijkingen van wat een volledige kentering zou kunnen teweegbrengen…

Het begrip ‘industriële ecologie’ lijkt op zich een fundamentele contradictie te zijn. Toch willen de ‘eco-zonings’ of ‘ecologische industriezones’ net het tegendeel bewijzen. Het principe van de ecologische industriezones is gebaseerd op de veronderstelling dat het mogelijk is om industriële productietechnieken met een beperkte impact op het milieu te ontwikkelen. De bedoeling is om een 'industrieel ecosysteem' ten voordele van de duurzame ontwikkeling te creëren op basis van de volgende drie elementen:
- een geïntegreerde visie op alle onderdelen van het industriële systeem en hun relaties met het natuurlijke milieu (lokaal en regionaal),
- een concrete benadering van bezuiniging op basis van het beheer van de in- en uitstromen (materiaal, middelen en energie) om te vermijden dat middelen verloren gaan,
- een technologie die een levensvatbaar systeem kan creëren.
Deze aanpak is tevens gebaseerd op de samenwerking en de uitwisseling van informatie, diensten, infrastructuur, materiaal, water en energie tussen verschillende economische entiteiten. Tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van bedrijvenparken wordt rekening gehouden met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling, namelijk bezuiniging, het sociale aspect en milieu.
Het concept zou eind jaren tachtig in het leven geroepen zijn door Robert Frosch en Nicholas Gallopoulos, respectievelijk vicevoorzitter Industrieel Onderzoek en directeur Onderzoek op motoren bij de Amerikaanse gigant GM. Ze wisten dus waar ze mee bezig waren!

Eerste vijf projecten rond ecologische industriezones van start
Afgelopen januari werden er in Wallonië dertien projecten voor ecologische industriezones ingediend door acht intercommunales voor de ontwikkeling, die met heel wat bedrijven samenwerken, naar aanleiding van een projectoproep van de Waalse minister van Economie Jean-Claude Marcourt in het kader van het ‘Plan Marshall 2.Vert'. De Waalse regering heeft uiteindelijk besloten om vijf proefprojecten op te starten die voor een totaalbedrag van 1.293.000 euro gesubsidieerd zouden worden. De projecten zullen ontwikkeld worden in Tertre (Saint-Ghislain), Chimay Baileux, Liège Science Park, Écopôle (Farciennes-Aiseau-Presles) en Hermalle sous Huy/Engis.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


19/09/2011
Huisvesting & werkomgeving - Vastgoed - Energie en Milieu - Mobility Management
 Ander nieuws
De werkomgeving is op weg voor ‘phygital’
| 08/08/2022
Gen X-Y-Z, complementair op de werkvloer
| 01/08/2022
Nederland blaast warm en koud bij elektrisch rijden
| 25/07/2022
Zonwerende folie beschermt ouderen van Woonzorgcentrum Meulenbroek
| 19/07/2022
Nieuwe boost voor de Brusselse Noordwijk
| 19/07/2022

Meer news