FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Gedeelde en co-sharing kantoren als oplossingen voor mobiele werknemers

Gedeelde en co-sharing kantoren als oplossingen voor mobiele werknemers

De Laptop Lounge in de gebouwen van Kinnarps in Wemmel is een van die 'gedeelde werkplekken' waar goed uitgeruste werkruimtes verhuurd worden per uur, per dag of per week. Het centrum biedt niet alleen veel organisatorische voordelen, maar het is ook een plaats voor uitwisselingen en ontmoetingen die networking stimuleren.
"Work, in the future, will be only a verb. It is becoming a process, not a place" aldus Philippe Ross, CEO van Cordless Group, enkele jaren geleden. Deze voorspelling komt vandaag uit dankzij nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. De dematerialisatie van het kantoor zet zich meer en meer door en de mobiliteit van de werknemers is een echte trend geworden. De 'gedeelde kantoren' schieten als paddenstoelen uit de grond, doordat telewerken alsmaar meer aanvaard wordt en de principes van de New World of Work steeds meer ingang vinden.

De mobiliteitsproblemen worden er in België niet minder op. De verplaatsingstijden nemen nog verder toe, ongeacht of de oorzaak ligt bij stakingen, ongevallen op de weg, herhaalde vertragingen van het openbaar vervoer of de weersomstandigheden. Specialisten winden er geen doekjes om: als er niets gedaan wordt aan de onverminderde toename van het autoverkeer, zullen volgens de studie ‘Bestemming 2030: autoweg van de chaos of alternatieve trajecten?', in september laatstleden gepubliceerd door het Planbureau, tegen uiterlijk 2030 onze wegen dusdanig verstopt zitten, dat de gemiddelde snelheid tijdens de spitsuren met bijna 30% zal dalen. Concreet wil dat zeggen dat we 1u51 nodig zullen hebben om 50 km af te leggen op de Belgische wegen, tegenover 1u18 in 2008. Daarom stellen de oprichters van Mobispot hun uitgebreide desk sharing aanbod voor als ‘the work reasonable alternative to unreasonable traffic’.
Telewerken thuis of in gedeelde kantoren in de buurt van de eigen woning biedt belangrijke voordelen als gevolg van de beperking van de verplaatsingen, zowel voor wat de CO2-uitstoot betreft als op het gebied van energie- en tijdsverspilling. In het kader van de NWOW & Coworking Day die het 'Agence Wallonne des Télécommunications' (Waals Agentschap voor Telecommunicatie) in november in Luik organiseerde, benadrukte Pierre Leclercq, gedelegeerd bestuurder van het netwerk van gedeelde kantoren ‘Smart Work Centers’: “Desk sharing is een goede oplossing voor de mobiliteitsproblemen voor bedrijven die zich maatschappelijk willen engageren, vooral op het vlak van CO2-balans, tijdverlies en stress als gevolg van nutteloze verplaatsingen".


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


04/03/2013
Huisvesting & werkomgeving - Mobility Management
 Ander nieuws
Verdubbeling van ransomware aanvallen en generatieve AI maakt het nog erger
| 26/09/2023
Beddeleem zorgt voor high-end afwerking kantoren Ageas
| 25/09/2023
Regelgeving strenger, strikter afgelijnd en overkoepelend voor ganse levensduur gebouw
| 22/09/2023
BOzARC nieuw in het gamma
| 22/09/2023
Digitale en elektrische oplossingen verlagen CO2-uitstoot van kantoren met 70%
| 21/09/2023

Meer news