FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Outsourcing Printing | Rationalisering van het printwerk: de RSZPPO halveert zijn kosten

Outsourcing Printing | Rationalisering van het printwerk: de RSZPPO halveert zijn kosten

Het uitbesteden van de printservice gekoppeld aan een rationalisering van het printerpark, liet toe om het verbruik te optimaliseren en aanzienlijke besparingen te realiseren. Luc Duyck (links), hoofd van productie en ICT-infrastructuur bij de RSZPPO en Eric Gryson (rechts), CEO van Ricoh Belgium.
Een volledige herziening van het printbeheersysteem, die uitdaging ging de RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) aan om de printkosten en het daaraan gekoppelde energieverbruik te verlagen. Na een rationalisering van het printerpark zijn de printkosten met 49,2% gedaald.

De RSZPPO heeft vier vestigingen: de hoofdzetel is gelegen in Brussel en de drie dochterondernemingen in Gent, Bergen en Luik. Samen stellen ze zo'n 390 mensen tewerk. Het doel was om het nogal verouderde printerpark (de meeste printers waren minstens drie jaar oud) te vervangen door een platform van beheerde printdiensten die gefactureerd worden volgens het Pay per Page-principe. De RSZPPO schakelde fabrikant Ricoh in om een becijferd auditverslag op te maken dat de situatie van het printerpark zo nauwkeurig mogelijk moest weergeven. Aansluitend volgde de berekening van de besparingen die de rationalisering en centralisering van het park zouden kunnen opleveren. Bij de RSZPPO werd Luc Duyck, hoofd van productie en ICT-infrastructuur, aangesteld als projectleider.

“De bedoeling van de studie was om een overzicht van het printerpark te krijgen” zegt Eric Gryson, CEO van Ricoh Belgium. “Want net als in zo vele bedrijven, had men geen idee van de precieze samenstelling van het park van MFP's (multifunctionele printers), kopieermachines, printers en faxtoestellen. De studie resulteerde in het ontwerp van een printbeleid op maat en gebaseerd op de berekening van de TCO (Total Cost of Ownership) en het milieuverslag”. Een eerste obstakel was de Sniffer-software (KPAX Discover), die instaat voor de identificatie van de paginatellers van de toestellen in het netwerk. Deze kan per definitie geen rekening houden met printers die niet aangesloten zijn. Een bezoek ter plaatse drong zich op om alle losse toestellen te lokaliseren, de af te leggen afstanden voor de gebruikers te ramen en de nodige functies (A3, kleuren,....) en de printerbelasting te bepalen. De berekening werd tot twee keer toe gemaakt met een interval van één maand om het werkelijke afdrukvolume en de verdeling van de belasting over de verschillende technologieën te kennen.
“Voor een zo realiteitsgetrouw mogelijke schatting hebben we met alle managers en sleutelgebruikers gepraat” verduidelijkt Eric Gryson. “Aan het einde van de studie hebben we een optimaliseringsplan voorgesteld”. Wat de oefening extra moeilijk maakte, was de naderende verhuizing van de Brusselse kantoren, waardoor men voor de hoofdzetel op plan moest werken.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


29/04/2013
ICT en Telecom - Office Management - Facility Management
 Ander nieuws
Remotec heeft Actual Sign overgenomen
| 07/07/2020
De bedrijfswagen inruilen voor een tuinkantoor
| 06/07/2020
Leefmilieu Brussel lanceert nieuwe seminaries en opleidingen rond duurzame gebouwen
| 03/07/2020
Green at the Office creëert een veilige groene ruimte op kantoor
| 02/07/2020
Herbruikbare binnenwanden van JuuNoo winnen internationale designprijs
| 30/06/2020

Meer news