FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden

Eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden

Op 16 mei laatstleden nodigde ISS uit voor een seminar met als thema ‘De Belgische arbeidsmarkt in een Europees perspectief”. Aanleiding hiervoor was het door Europa opgelegde wegwerken van de verschillende statuten tussen arbeiders en bedienden zoals die in ons land bestaan. En vanaf 9 juli 2013 is het arrest van het Grondwettelijk Hof over het eenheidsstatuut van kracht, nadat de sociale partners en de overheid op 5 juli een akkoord hadden bereikt met betrekking tot de opzeggingstermijnen en de carensdag.

"De knoop is weliswaar doorgehakt, maar we hebben nog steeds geen
bruikbare wetteksten, terwijl er engagementen zijn aangegaan om naast de twee heikele punten ook nog de andere verschilpunten - zoals de regeling
van het vakantiegeld en aanvullende pensioenen – aan te pakken” benadrukt Kris Cloots, country manager ISS Belgium & Luxemburg. “2014 staat voor de deur en we hebben geen enkele concrete houvast, we bewegen ons in een niemandsland!”. De exacte impact van het eenheidsstatuut op de lonen is vandaag nauwelijks te becijferen en dat maakt het onderhandelen van contracten met klanten erg lastig. “Wij schatten een loonkoststijging in van 3 à 4%, maar kunnen dat niet met zekerheid bevestigen” licht Kris Cloots
toe. “Onnodig te zeggen dat niemand zit te wachten op kostenverhogingen, noch aan klantzijde, noch aan leverancierszijde. Het doorrekenen van de
loonkoststijging zal echter onvermijdelijk zijn”.


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


02/12/2013
Facility Management
 Ander nieuws
Meer zakenreizen, maar duurzaam reizen blijft uitdaging
| 15/08/2022
De werkomgeving is op weg voor ‘phygital’
| 08/08/2022
Gen X-Y-Z, complementair op de werkvloer
| 01/08/2022
Nederland blaast warm en koud bij elektrisch rijden
| 25/07/2022
Zonwerende folie beschermt ouderen van Woonzorgcentrum Meulenbroek
| 19/07/2022

Meer news