FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » NBN EN 15221 : De Bijbel voor facility management!

NBN EN 15221 : De Bijbel voor facility management!

NBN EN 15221 is een Europese norm die als alles omvattend mag beschouwd worden voor het facility management en daardoor ook bijzonder relevant en belangrijk is. Hoewel de norm al enkele jaren vastligt, is hij nog te weinig bekend en wordt hij te beperkt gehanteerd binnen het vakgebied. NBN EN 15221 is tegelijk handleiding, gids en waar nodig ook scheidsrechter voor alle beslissingsprocessen die de Facility Manager en zijn medewerker(s) moeten nemen.

Tijdens het door een talrijk publiek bijgewoonde IFMA-evenement rond deze norm opende Jos Duchamps, Gedelegeerd Bestuurder van Procos en zelf nauw betrokken bij de totstandkoming van de norm, met een terugblik. In de periode 2002 – 2003 was er binnen IFMA een werkgroep die zich boog over de oppervlaktemeting. Er was vastgesteld dat hier heel wat verschillende methoden in omloop waren. Uit verschillende Europese landen werden bestaande standaarden opgevraagd en vergeleken. Om de bevindingen aan de praktijk te toetsen diende het Ferraris-gebouw van de Vlaamse Overheid als studieobject.
In juli 2003 boog ook Euro-FM zich over de problematiek van de oppervlaktemeting en werd de basis gelegd voor de vandaag uit zeven luiken samengestelde norm.
“De EN15221 norm is van groot belang voor zowel de Facility Manager als de suppliers” argumenteert Jos Duchamps. “Een in de dagelijkse praktijk bruikbare norm is cruciaal voor cross border dienstverlening. Het is een belangrijk hulpmiddel om facility management efficiënter te maken en daarmee tegemoet te komen aan de aanhoudende kostendruk”.

Europa beïnvloedt steeds meer onze wetgeving en dat heeft logischerwijze zijn impact op de werking van facility management. Daarnaast zien we steeds vaker dat DBFM(O)-contracten worden afgesloten en dat Facility Managers van bij de conceptuele fase betrokken zijn bij bouwprojecten, waardoor de noodzaak aan een werkzame norm voor het ontwikkelen van een lange termijn visie op gebouwen voor de hand ligt.
“Eén van de grootste troeven van EN 15221 is dat het toelaat om dienstverlening te normaliseren en aldus vergelijkbaar te maken. Facility management is dankzij deze norm de eerste dienstverlening die genormaliseerd wordt.”


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


17/03/2015
Facility Management
 Ander nieuws
Slimme veiligheidscheck voert strijd op tegen sociale fraude
| 24/05/2024
Galadiner ter ondersteuning van ‘Team Katja – FM against cancer’
| 23/05/2024
EPD’s voor Low-Carbon floatglas van AGC
| 23/05/2024
Kärcher wint Innovation Award op de beurs Interclean 2024
| 22/05/2024
Er beweegt een en ander rond smart buildings
| 22/05/2024

Meer news