FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Bibliotheek » Klare kijk op vastgoedpatrimonium

Klare kijk op vastgoedpatrimonium

Thierry Uyttebroeck, Senior Bouwtechnisch Expert, Freestone GROUP
Het OCMW Turnhout wou een duidelijke kijk krijgen op haar zeer gevarieerd vastgoedpatrimonium om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen voor een verantwoord onderhoud in de komende jaren. De opdracht die bij Freestone werd neergelegd luidde: ‘Het opmaken van een meerjaren onderhouds- en investeringsplan voor het patrimonium van het OCMW Turnhout’.

“Het te onderzoeken patrimonium was omvangrijk en zeer gevarieerd in bestemming en bouwverleden” introduceert Thierry Uyttebroeck, Senior Bouwtechnisch Expert, Freestone GROUP. “Er was nieuwbouw, 20 à 25 jaar oude panden tot vastgoed daterend uit de jaren ’60. Het gaat over WZC’s (woonzorgcentra ’s), service flats, woningen bestemd voor diverse sociale opvang… Het vastgoed verkeerde in zeer uiteenlopende staat van onderhoud”. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een ‘krimpend’ team van eigen mensen. Krimpend, omwille van de natuurlijke uitstroom en de integratie van het OCMW in de stad. Van de bewoners van de woningen voor sociale opvang wordt verwacht dat ze zelf zorg dragen voor het pand, en dit als deel van het traject naar de reguliere woningmarkt. Ook dat komt – begrijpelijk - het huurdersonderhoud maar beperkt ten goede.
Voor het OCMW Turnhout was het dus belangrijk te weten in welke staat elk onderdeel van hun patrimonium zich bevond en welke onderhoudsmaatregelen er noodzakelijk zouden zijn met het oog op instandhouding naar de toekomst.Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


16/12/2016
Vastgoed
 Ander nieuws
Belgian Building Awards 2021
| 23/04/2021
Veiligheid in en rond jullie gebouwen
| 22/04/2021
Edge computing: hoe installeer je effectief een technologische keuze?
| 22/04/2021
De mutatie van de werkomgeving
| 21/04/2021
Naamsverwarring?
| 20/04/2021

Meer news