FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  


Ijveren voor afvalvrije werkomgevingen

De Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV) was van 16 tot 24 november 2019 toe aan haar twaalfde editie. Een Europees initiatief dat de spots richt op ‘zero waste’-activiteiten. Bovendien een project dat Facility Management een warm hart toedraagt. Want Facility Management speelt een belangrijke rol in het verminderen van afvalstromen en het streven naar een idealiter afvalvrije werkomgeving.

In de eerste plaats is er de wetgeving inzake afval, die in ons land per gewest verschilt. De drie respectieve websites (zie kaderdstuk) geven daarover gedetailleerde toelichting. Gelijklopend is er de verplichting tot afval sorteren en het ophalen van de gescheiden afvalstromen. Dat kan ver gaan, met als voorbeeld de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) die 25 verplicht te sorteren afvalstromen definieert. Binnen een klassieke kantooromgeving zal het aantal afvalstromen relatief beperkt blijven en weinig verschillen van de afvalscheiding die we thuis ook verplicht moeten naleven. Zoals het leegmaken van de prullenbakken met restafval, papier en karton, en pmd. Ook afval afkomstig uit de schoonmaak en catering zal niet gauw aan de aandacht ontsnappen. Dat elk van die afvalstromen verplicht gesorteerd moet worden ligt voor de hand, maar er schuilt ook potentieel in voor het reduceren van de afvalberg. Daarover meer info via de URL’s in het kaderstuk.

Groot afval
Naast dagelijks afval uit het gebruik van een kantoorgebouw is er ook het ‘groot afval’, zoals de kantoorinrichting en alle elektrische en elektronische producten in een gebouw.

Al bij de aankoop van kantoorinrichting kan worden beslist in functie tot minder afval op het einde van de gebruikscyclus. Het cradle-to-cradleprincipe is een aanbevelenswaardige optie en bij steeds meer fabrikanten terug te vinden. Grondlegger, dr. chemicus Michael Braungart, ziet het als volgt: “Facility Management wordt materiaalmanagement, dat rekening houdt met de volledige levenscyclus van materialen en producten die ermee zijn vervaardigd. C2C maakt dat wat rest op het einde van het gebruik kan dienen als nieuwe grondstof. Daar hoort intelligent productdesign bij, dat van bij de conceptfase nadenkt over milieu-impact en verwerking op het einde van de levensloop.”


Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...  Download gratis de PDF van dit artikel om het vervolg te lezen...


27/01/2020
Facility ManagementAnder nieuws
Update van het mobiliteitsbudget
| 25/09/2020
Eerste editie van VINCI Environment Day
| 25/09/2020
Uitreiking Facility Awards 2020 geannuleerd
| 25/09/2020
Schoonmaak op verzoek
| 24/09/2020
Smappee lanceert slimme laadpaal voor zakelijk gebruik
| 24/09/2020

Meer news