Business Interactive Media BVBA/SPRL

Louizalaan 523
BE-1050 Brussel
TEL 0032 (0)2 669 77 65
info@bimedia.be
www.bimedia.be
Profacility Guide
Profacility Communicatie Platform
Profacility Magazine NL


PROFIEL VAN HET BEDRIJFInleiding


 

Het communicatieplatform Profacility bevordert de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring tussen ‘building en facility managers’ en leveranciers met betrekking tot:

 

• vastgoed strategie en property management

• gebouwen en technische installaties onderhoud

• inrichting en workplace design

• optimalisering van facilitaire diensten

• MVO, energie en milieubeheer

• mobiliteit & wagenparkbeheer.

 

Het lezerspubliek bestaat uit meer dan 15.000 beslissingnemers

 

De Profacility-media richten zich tot beslissingnemers van bedrijven, de industrie, administraties en collectiviteiten die zijn gevestigd in België en meer specifiek naar die mensen verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed en voor de coördinatie van de facilitydiensten van de onderneming.

 

• 51% bedrijven tertiare sector

• 23% industrie

• 11% overheidsadministraties en -instellingen

• 9% collectiviteiten (ziekenhuizen, universiteiten...)

• 6% dienstverleners en leveranciers van uitrusting voor de onderneming

 Producten


 

Profacility communicatieplatform, een dagelijkse afspraak met de lezers

Via de verschillende media van het communicatieplatform (website, newsletter, magazine, guide) biedt Profacility de lezers elke dag alle actualiteit rond gebouwen- en dienstenbeheer in België, met kerninformatie om dit beheer te optimaliseren.

 

Profacility, een uniek communicatieplatform om de uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen:

 

PROFACILITY MAGAZINE -> Analyse, studie en ‘best practices’

• 3x per jaar - 2 edities (Nederlands en Frans)

• 4 informatiepolen Pro-FM / Pro-Real Estate / Pro-Buildings / Pro-Services

• 8.000 exemplaren > 4.000 ex print / postzending + 4.000 ex digitaal / zending per e-mail + raadplegingen via www.profacility.be

• Een magazine doorbladeren : www.profacility.be/mag

 

PROFACILITY GUIDE -> De trendbarometer

• Jaarlijkse gids - 2 edities (Nederlands en Frans)

• 8 thema’s: Facility Management / Workplace / gebouwen / energie & milieu / ondersteunende diensten / verhuis / vastgoed / fleet & mobility + Leveranciersgids > TOP 400 leveranciers

• 6.000 exemplaren print - postzending

• De gids doorbladeren : www.profacility.be/guide2010

 

PROFACILITY.BE -> Het centraal informatie- en kennispunt

• News & agenda - actualiteit van de dag

• Bibliotheek / Kenniscentrum > meer dans 320 artikels

• Leveranciersgids > 720 aanbevolen leveranciers + bedrijfsprofielen

• 4.700 bezoekers per maand / 11.730 ‘page views’ per maand

• Surf naar www.profacility.be

 

NEWSLETTER -> De actualiteit

• Maandelijkse newsletter, verschijnt elke 2de dinsdag van de maand

• Nieuws, agenda en artikels uit de actualiteit

• Zending per e-mail naar 5.200 abonnees

• Newsletters bekijken www.profacility.be/newsletter

 

 

                                                       --> www.profacility.be/advertising <--
STRUCTUUR


Management
CONTACT


Didier VAN DEN EYNDE
Directeur van de uitgaven
TEL 
dvandeneynde@bimedia.be


Business Interactive Media nam deel aan de volgende interieurs