L.O.G. BVBA/SPRL

Simon Bolivarlaan 34
BE-1000 Brussel
TEL +32 2 512 21 10
contact@log.be
www.log.be
Profacility Guide
Diensten van L.O.G
DIENSTEN VAN L.O.G


PROFIEL VAN HET BEDRIJFInleiding


WE MAKE YOUR WORKSPACE WORK BETTER

Sinds 2000 past LOG een geïntegreerde aanpak toe waarmee wij u oplossingen kunnen aanreiken die op het specifieke karakter en de behoeften van uw bedrijf inspelen. Onze diensten zijn ontworpen om een volledig, stabiel en economisch beheer van de ruimte en de werkposten mogelijk te maken .

Van de documentatie en de analyse van de bestaande toestand, de uitwerking van business cases tot het volledige beheer van de inrichtingen en de verhuisbewegingen, komt LOG aan uw behoeften van flexibiliteit en ontwikkeling tegemoet.

Onze dienst “WOPIMS” (Workplace Information & Management Services), ondersteund door een welbekend programmapakket, helpt u uw plannen efficiënt te beheren en verstrekt u op elk moment de nodige informatie betreffende het gebruik van uw ruimten.Producten


DE KLANT STAAT CENTRAAL IN ONS BELEID!

Wij begeleiden u bij de studie en de uitvoering van de veranderingen waarbij de inrichting en bezetting van de werkplek betrokken zijn. Wij dragen bij tot de verwezenlijking van uw doelstellingen op vlak van concurrentievermogen en imago, met de ambitie om van het beheer van uw ruimten een opportuniteit voor u te maken.
6 dimensies om uw doelstellingen te bereiken

  •     Kosten en doeltreffendheid,
  •     Welzijn,
  •     Flexibiliteit,
  •     Duurzaamheid,
  •     Imago,
  •     Reglementering.


Diensten


WOPIMS

Als een echte wervelkolom voor de diensten van LOG, is Workplace Information & Management Services een veelzijdig en krachtig tool waarmee u op elk moment de belangrijkste elementen van een e ciënt beheer van uw ruimten onder controle hebt.

 
Ontwerp van de ruimte & toezicht op de inrichtingswerken

Steunend op de resultaten van de WOPIMS, ontwerpen wij de (kantoor) ruimten, zien toe op de coördinatie van de inrichtingswerken en houden toezicht op de bouwplaats of het herstel in oorspronkelijke toestand in volstrekte overeenstemming met de ontwerp- en uitvoeringsdossiers.

Deze dienst omvat :

  • Het toezicht op de werken, met inbegrip van de bouwplaats- en projectvergaderingen.
  • De oplevering van de werken, met inbegrip van de opstelling van de as-builtdossiers.

PLanning & toezicht op de verhuiswerken

Wij zorgen voor de planning, het in uitvoering brengen, de coördinatie van en het toezicht op de verhuiswerken met inachtname van de ontwerp- en uitvoeringsdossiers.

Deze dienst omvat :

  • Het toezicht op de werken, met inbegrip van de coördinatie van de verschillende betrokken partijen en de controles na de verhuizing.
  • De oplevering van de werken, met inbegrip van deopstelling van de As-Built-dossiers.


Nieuwigheden


Verkennende Studie

Met een korte en bondige analyse van uw situatie, getoetst aan de grote lijnen van uw doelstellingen, kunt u voor elk project de verwachtingen, de hypothesen, de winsten, de kosten en de risico’s afwegen van het al dan niet uitvoeren.

De studie betreft de inrichting van de ruimten, of hun bezetting, of beide. Hoewel de vermelde budgetten en de ROI voor zichzelf spreken, blijven ze indicatief. De resultaten laten u echter toe om een project te kiezen dat aan uw verwachtingen voldoet.Referenties


De volledige referentielijst kan op onze website  www.log.be geraadpleegd worden.


STRUCTUUR


Management

Patrick Dubois
Patrick Dubois
CEO - Afgevaardigd Bestuurder
Benoît Detroz
Benoît Detroz
CFO - Afgevaardigd Bestuurder


Werknemers


Aantal personen : 21
Jaar van oprichting : 2000

Omzet
CONTACT


Marie-Caroline ENGEL
Sales Development
TEL + 32 2 512 21 10
marie-caroline.engel@log.be


L.O.G. nam deel aan de volgende interieurs