FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » ‘New World of Work’ bij Getronics Belux

‘New World of Work’ bij Getronics Belux

Getronics Belux heeft de overstap naar de ‘New World of Work’ (NWOW) gemaakt en zijn organisatie volledig ingericht op het ‘nieuwe werken’. Dat betekent niet alleen dat het bedrijf zijn werknemers de nodige ICT-tools en faciliteiten ter beschikking stelt om virtueel te kunnen samenwerken, maar evenzeer dat een nieuwe bedrijfscultuur ontstaat. Medewerkers staan centraal staan en vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn de nieuwe kernwaarden. De Getronics-medewerkers beslissen voortaan zelf in functie van hun doelstellingen, waar, wanneer en hoe zij hun taken uitvoeren. Een grotere efficiëntie en effectiviteit, meer winst, meer tevredenheid bij alle betrokken partijen en een meer wendbare, maatschappelijk verantwoorde organisatie is de doelstelling.

Een visie
“De New World of Work is in de eerste plaats een visie”, aldus Jean-Claude Vandenbosch, Executive Vice President & General Manager bij Getronics Belux. “Het gaat erom op de juiste manier in te spelen op de snel evoluerende en veeleisende evoluties in onze moderne maatschappij. Je gaat recht naar de kern van de zaak. Die heeft alles te maken met het achterlaten van overtollige ballast. Duurzaam ondernemen, citizenship en de kennismaatschappij... Er is al enorm veel over gezegd en geschreven en nu is het tijd om er concreet wat mee te gaan doen. 2011 zal bij ons volledig in het teken staan van de overstap naar een andere manier van leven en werken”.

Concreet voordeel
Alleen al vanuit de financiële benadering van het project levert NWOW een jaarlijkse besparing op van 1 miljoen euro aan facility cost. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van de verhuis van Evere naar Diegem, wat toeliet de gehuurde oppervlakte van 8.000m² tot 6.000m² terug te dringen en dat tegen een 35% lagere huurprijs/m². De gunstige ligging van de nieuwe vestiging t.o.v. het spoorwegstation en de geboden mogelijkheden tot thuiswerken, resulteren in een daling van de reiskosten met 200.000 euro. De ‘internal return rate’ bedraagt een achtenswaardige 35%. Naast de directe besparingen als gevolg van de verhuis zijn er besparingen op het vlak van rekruteringskosten - het personeel toont een verhoogde trouw t.o.v. de werkgever, jongeren voelen zich aangetrokken om bij Getronics te komen werken – en maandelijks wordt gemiddeld 90 minuten reistijd per werknemer gespaard, waarvan de helft wordt besteed aan werken voor het bedrijf.

‘New World of Work’ (NWOW) is één van de weerhouden kandidaturen voor de IFMA Facility Awards 2011.
Eduard Codde
02-02-2011