FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » BNP Paribas Fortis op kop van de publieksstemmen voor de verkiezing van het FM Project 2011

BNP Paribas Fortis op kop van de publieksstemmen voor de verkiezing van het FM Project 2011

 Facility Awards 2011- FM Project van BNP Paribas Fortis: Reliability Centered Maintenance: van levensbelang
[+] Facility Awards 2011- FM Project van BNP Paribas Fortis: Reliability Centered Maintenance: van levensbelang

[+] Facility Awards 2011- FM Project van Getronics : the New World of Work: vele uitdagingen voor een nieuwe werkomgeving

[+] FM Awards 2011- FM Project van UZA : Durven veranderen; insourcen van de schoonmaakdiensten. Foto : Sylvie Vercammen, Directeur Facilitaire Dienst, begeleidde de volledige omschakeling van outsourcen naar insourcen

[+] Facility Awards 2011- FM Project van Solvay: Het FMIS ten dienste van de transparantie

[+] Facility Awards 2011 – FM Project van Sir Plantin Hotel: Outsourcing draagt optimale hospitality

[+] Facility Awards 2011- FM Project van de Federale Politie: Logistiek beheer van politie materiaal. foto Carlos De Walsche, Hoofdcommissaris nam de leiding over het project

Over twee weken wordt de verkiezing van het ‘Facility Management Project of the Year’ afgesloten. Van de zes projecten die door de jury genomineerd werden, valt het project van BNP Paribas Fortis het meest in de smaak bij het grote publiek. Van de in totaal 2.905 stemmen die voorlopig online uitgebracht werden, wordt het winnende drietal van deze verkiezing gevormd door BNP Paribas Fortis op de eerste plaats met 1.141 stemmen, Getronics op de tweede plaats met 879 stemmen en UZA op de derde plaats met 629 stemmen. De projecten worden gedragen door hele teams en de voorbereiding en uitvoering van het project duren vaak jarenlang. Het grote aantal online stemmen voor deze kandidaten bewijst dat deze teams voor de verkiezingscampagne de medewerkers van hun onderneming hebben kunnen informeren en mobiliseren en het project in de kijker hebben kunnen plaatsen bij hun netwerk van relaties.

MOMIE, een minder bekend aspect van FM
De publieksstemming voor de verkiezing van het facilitaire project van het jaar heeft als doel een breed publiek van professionals vertrouwder te maken met facility management en de verschillende aspecten ervan. Zoals de codenaam MOMIE van het project van BNP Paribas Fortis al aangeeft, wordt hier een minder gebruikelijk aspect van facility management onder de aandacht gebracht. Deze term staat immers voor de implementatie van het industriële onderhoud en van de uitbating van de datacenters, de zenuwcentra van een bank. Naast het beheer en het onderhoud van de twee grote IT-centra is de strategische uitdaging het beheer van de risico’s. Deze installaties moeten 24 uur op 24 werken. In de jaren tachtig werd nog gebruik gemaakt van de weekends om onderhoudswerkzaamheden zonder druk uit te voeren maar in deze tijd is dat niet meer mogelijk. De marktzalen werken op alle mogelijke uren met de beurzen in de hele wereld en de klanten moeten op elk uur toegang hebben tot hun homebanking. Voor deze kritische installaties zou een panne dus heel wat schade meebrengen.
De bedoeling van het project was dus om een betrouwbaarheid van 99,999% van de installaties te bewerkstelligen door te anticiperen op potentiële technische problemen en door oplossingen aan te reiken die een werking van de installaties zonder onderbreking garanderen indien sommige uitrustingen defect zouden raken. Hierbij is niet alleen de IT-infrastructuur zelf betrokken maar ook de randinfrastructuur zoals de elektriciteitsvoorziening en de airconditioning. Hoewel de doelstelling duidelijk is, vereist de toepassing ervan een ingewikkelde ‘industriële’ benadering specifiek voor deze risicozones aangezien het onderhoud van de installaties moet gebeuren terwijl ze werken. Bovendien vereiste de beslissing van BNP Paribas Fortis om het onderhoud en de uitbating van deze infrastructuur uit te besteden, een specifieke benadering van de uitbesteding en een aan de eisen aangepast lastenboek.

Een organisatie in vraag durven stellen
De twee andere projecten aan de leiding van de publieksstemming plaatsen twee organisaties in de kijker, die hun management- en organisatiemethoden grondig hebben durven veranderen.
Na drie decennia de schoonmaakdiensten voor de 80.000 m² gebouwen van het UZA geoutsourced te hebben, besloten Sylvie Vercammen, directrice van de facilitaire dienst, en haar team om de uitvoering van deze diensten opnieuw te insourcen. Financiële redenen en het feit dat een ziekenhuis de 21% btw van de door een externe leverancier gefactureerde schoonmaakdiensten niet kan recupereren, hebben hoofdzakelijk aanleiding gegeven tot deze insourcing. De jaarlijkse kosten voor de outsourcing van deze schoonmaakdiensten bedroegen 4,6 miljoen euro, waarvan een btw-aandeel van bijna 800.000 euro niet gerecupereerd kon worden. Deze grote beslissing voor het insourcen van de diensten ging gepaard met de aanwerving van 148 nieuwe medewerkers. De motivatie van dit nieuwe team had een grote positieve impact op de kwaliteit van de schoonmaakdiensten en op de beoordeling van de diensten door de 2.700 medewerkers en de 530.000 patiënten die er elk jaar op raadpleging komen.

Voor Getronics werkte de verhuizing van een deel van de activiteiten naar een nieuw gebouw als katalysator voor een grondige verandering van de bedrijfscultuur, waarbij gekozen werd voor een nieuwe manier van werken die meer vrijheid gaf aan de werknemers met betrekking tot de keuze van hun werkplek en werkuren. Voor de 300 medewerkers van de Getronics-vestiging in Diegem is telewerken vanaf nu een mogelijkheid die hun aangeboden wordt. Als gevolg van de invoering van het ‘Flex Desk’-systeem, de organisatie van de ruimte waarbij de medewerkers niet langer over een vaste werkplek beschikken, werden slechts 200 werkplekken voorzien voor de 300 mensen die op de vestiging werken. De effectieve bezettingsgraad van de kantoren is er aanzienlijk op verbeterd. De kwaliteit van de inrichting van de kantoren, waarbij de voorkeur gegeven werd aan vergader-, discussie- en ontmoetingsruimten, en de geïntegreerde technologieën zoals de automatisering van de gebouwen waarbij rekening gehouden werd met een uitgebreide toegankelijkheid van de kantoren, hebben deze nieuwe werkomgeving aantrekkelijk gemaakt voor de werknemers en vooral voor de aangeworven medewerkers van de laatste generatie.

Publieksprijs
De online stemming voor de verkiezing van het ‘FM Project 2011’ wordt afgesloten op vrijdag 20 mei 2011. Deze verkiezing blijft spannend tot 24 mei 2011 wanneer de ‘Facility Awards 2011’ uitgereikt worden. Tijdens de prijsuitreiking wordt het resultaat van de online stemmen op een scherm weergegeven. Na een korte voorstelling van de zes genomineerde projecten zal het aanwezige publiek via een televotingsysteem kunnen stemmen voor zijn favoriete project. Het eindresultaat van de verkiezing voor de publieksprijs, een prijs die losstaat van de door de jury uitgereikte prijs, wordt berekend door de online stemmen (aandeel van 40% in de berekening van het resultaat) op te tellen bij de rechtstreekse stemmen tijdens deze prijsuitreiking (aandeel van 60% in de berekening van het resultaat).

Om te stemmen voor uw favoriete kandidaat, kunt u nog 10 dagen terecht bij het virtuele stembureau op www.facility-awards.be/het-publiek-stemt
Didier Van Den Eynde
10-05-2011


 Ontdek de reportages van de zes genomineerde projecten in het e-magazine van de Facility Awards 2011 dat gedownload kan worden op www.facility-awards.be/e-magazine-2011_nl.