FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

"Office on wheels" : Reistijd wordt werktijd

Colruyt biedt zijn werknemers die dagelijks uit het Gentse komen een kantoorbus aan, een autocar ingericht om kantoorwerk te kunnen verrichten, waardoor ze meteen na het opstappen aan de slag kunnen gaan en oponthoud door files niet langer hun werkdag beïnvloedt. De kantoorbus is deel van een testproject, gesteund door de Vlaamse Overheid, die er 330.000 euro voor over had.
Dat ons land bijzonder slecht scoort op vlak van mobiliteit is alom bekend. Het dagelijkse fileleed leidt niet alleen tot stress voor vele werknemers, het is ook puur tijdverlies en voor sommigen aanleiding om werk dichter bij huis te zoeken, waardoor ondernemingen goede medewerkers verliezen. Door de reistijd om te zetten in werktijd winnen werknemer en werkgever. Dat is precies wat de kantoorbus mogelijk maakt, met een bonus voor het milieu als extra troef, want de bus verbruikt 96 liter/100 kilometer minder dan 20 personenauto’s en neemt ook 120m minder plaats in op de weg.

Veel kandidaten
Het project wordt getrokken door het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en de Beroepsvereniging van Autobus en Autocarondernemers (BAAV). Eerstgenoemde deed het voorafgaand onderzoek bij ondernemingen (HR-dienst, Fleet Manager), potentiële gebruikers en secundaire gebruikers. Dat laatste beoogt een gebruik van de kantoorbus buiten het dagelijkse woon-/werktraject en terug, om de rentabiliteit te optimaliseren.
Het VIM-onderzoek toonde aan dat een aanzienlijk aantal bedrijven geïnteresseerd is voor het inzetten van een kantoorbus, in het bijzonder in de driehoek Antwerpen – Gent – Brusselse rand. Liefst 30% zou meteen willen instappen, een even groot aandeel toont interesse zodra het testproject is afgerond en een definitieve uitrol volgt.
Het VIM stelt na een positieve evaluatie van het testproject een 20-tal trajecten voorop in de driehoek Antwerpen – Gent – Brusselse rand. Bedoeling is wel om een kantoorbus in te zetten voor één bedrijf, wat vereist dat er dagelijks een 20 à 25 werknemers uit dezelfde regio naar het kantoor reist. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat mensen ook thuiswerken en/of de auto enkele dagen per week beroepshalve nodig hebben, om de reële bezetting van de kantoorbus te bepalen en daardoor de haalbaarheid van een dergelijk initiatief te achterhalen. De bezetting van de kantoorbus kan dus dagelijks wisselend zijn, maar er zou wel voldoende potentieel zijn. Zo gaf 75% van de bevraagden aan toch minstens éénmaal wekelijks de kantoorbus te willen gebruiken. Een groot potentieel ligt bij bedrijventerreinen, waarvan 40% slecht of nauwelijks bereikbaar is met het openbaar vervoer, al zouden de daar gevestigde bedrijven dan wel een consensus moeten vinden voor het vatsleggen van een vertrekpunt, de uurregeling, enz.

Zicht op een nieuw businessmodel
Niet alleen de enquête door het VIM bracht heel wat enthousiasme aan de oppervlakte, ook bij de BAAV-leden werden een tiental autocarbedrijven bereid gevonden te investeren in het proefproject, wat de aankoop en inrichting van de kantoorbus oplegde à 275.000 euro. Voor autocarbedrijven biedt de kantoorbus een optie op een nieuw businessmodel.
Het VIM onderzocht de eisen waaraan een kantoorbus moet voldoen en ontwikkelde daaruit een lastenboek voor de busbouwer. Uiteraard is een stabiele WiFi netwerkverbinding voor alle gebruikers aan boord vanzelfsprekend, maar er moet ook een koffiemachine geïnstalleerd worden, voldoende plaats om naast de laptop nog een documentenmap neer te leggen, enz., zonder toegeving aan de veiligheidsvoorschriften. VDL Bus & Coach heeft de kantoorbus gebouwd voor busbedrijf Mandelcar, die nu dagelijks om 7.30u in Gentbrugge de Colruyt-medewerkers laat opstappen voor het traject naar Halle en ze om 17.00u in de namiddag opnieuw naar Gentbrugge brengt.

De praktijk
De Colruyt-medewerkers die gebruik maken van de kantoorbus stellen een gemiddelde dagelijkse tijdswinst van één uur vast. Ze zijn enthousiast over de goede technische werking van de WiFi-verbinding, wat effectief werken mogelijk maakt. Daarnaast juichen ze de toename aan informele contacten met collega’s toe. Telefoneren tijdens de rit werkt al gauw storend voor de medereizigers, maar er ontwikkelt zich op dat vlak een spontane discipline.
Een ander opgetekend minpuntje is het schokken van de bus, specifiek bij stop/start-verkeer in de file.
Het vertrekuur in de namiddag – nu 17.00u – blijkt minder universeel goedkeuring weg te dragen, alleen al omwille van uitlopende vergaderingen. Te weinig flexibiliteit voor wat de dagindeling betreft is een aandachtspunt. De ‘bus missen’ is immers geen optie. Wie met de bus komt, moet ook met de bus terug. De uurregeling wordt strikt gerespecteerd.
De bedrijfsauto helemaal aan de kant zetten blijkt ook niet haalbaar, omdat voor sommige functies een vertrek met de bus om 17.00u niet haalbaar is en anderzijds omdat tal van beroepsactiviteiten het gebruik van de auto vereisen.
De kantoorbus die Colruyt inzet, wordt buiten het dagelijkse woon-/werktraject ingezet voor ‘Praktijk Coach’, een organisatie voor IT-opleidingen aan zorgverstrekkers. De opleidingen gaan normaal door in leslokalen, maar door de kantoorbus naar de doelgroep te sturen, bereikt men meer mensen.
Eduard Codde
18-10-2016