FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Een veelbelovende toekomst voor parkingdelen

Een veelbelovende toekomst voor parkingdelen

Dorian de Broqueville, Head of Operations bij BePark
[+] Dorian de Broqueville, Head of Operations bij BePark

Net zoals bij het delen van kantoren (co-working) en woningen (co-living) worden nu ook parkings onder meerdere gebruikers gedeeld. Dorian de Broqueville, Head of Operations bij BePark, geeft ons een woordje uitleg over de belangrijkste factoren achter deze ontwikkeling. Momenteel stelt BePark meer dan 10.000 gedeelde parkeerplaatsen in 250 parkings ter beschikking van 50.000 gebruikers die zich hebben geabonneerd om toegang tot deze parkeerplaatsen te krijgen. Zowat de helft van de abonnementen wordt afgesloten door bedrijven voor hun personeel. In twee jaar tijd is het aantal gebruikers van BePark met 200% gestegen en het aantal parkeerplaatsen in beheer zelfs drievoudigd. Het mag duidelijk zijn dat de markt van het parkingdelen in de lift zit!

25% van de parkings blijft onbenut
“In de meeste Europese steden wordt ongeveer 25% van de parkeerplaatsen buiten de openbare weg niet gebruikt: parkings op privéterreinen binnen gebouwen of op open plaatsen (hypermarkten, hotels, enz.)”, aldus Dorian de Broqueville. “Daarom hebben we zeven jaar geleden BePark opgericht. Als operator en tussenpersoon stellen we parkingeigenaars voor om een deel van hun parkeerplaatsen ter beschikking te stellen van andere gebruikers. Tegen betaling kunnen onze abonnees via een app op hun smartphone de parking lokaliseren en de poort opendoen om de parking te kunnen binnenrijden.”
Bij de oprichting van BePark werd in de media uitvoerig bericht over de hoogtechnologische oplossing die het bedrijf heeft ontwikkeld. “De slagboom van een parking bedienen via een smartphone ... in 2012 was dat nog ongekend en gedurfd. Bovendien had toen maar 10% van de Belgische bevolking al een smartphone”, herinnert Dorian de Broqueville zich.

De wagen uit het stadscentrum jagen
Sinds de oprichting van BePark is de situatie helemaal veranderd en worden steeds meer parkeerplaatsen gedeeld. In 2013 voerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) in dat bedrijven een beperking van het aantal private parkeerplaatsen oplegt. Het aantal parkeerplaatsen dat volgens het BWLKE is toegestaan, wordt berekend op basis van twee factoren: het vloeroppervlak van de bedrijfskantoren (in vierkante meter) en de bereikbaarheid van het gebied waar de kantoren gevestigd zijn met het openbaar vervoer. “Door de inkrimping van de parkeerruimte als gevolg van dit nieuwe wetboek zijn bedrijven naar oplossingen beginnen te zoeken om het gebruik en de toewijzing van de parkeerplaatsen waarover ze mogen beschikken te optimaliseren”, zegt Dorian de Broqueville.

Bovendien moet de beperking van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de buurt van kantoorgebouwen werknemers ontraden om de wagen te nemen voor hun woon-werkverplaatsingen. Voor de overheid is het drastisch verminderen van het autoverkeer en de parkeergelegenheid in de stad een prioritaire doelstelling om een einde te maken aan de verkeersdrukte waaronder we allemaal te lijden hebben, en niet alleen tijdens de piekuren. Het zoeken naar een parkeerplaats en de tijd die dat in beslag neemt, is op zich al een bron van verkeersopstoppingen. Dorian de Broqueville legt uit wat hun bijdrage tot deze overheidsdoelstelling is rekening houdend met deze context: “Ons aanbod gedeelde parkeerplaatsen kan bijdragen tot een betere mobiliteitsketen. Door onze abonnees tegen een betaalbare prijs parkeerplaatsen vlak bij stations ter beschikking te stellen, bevorderen we multimodale verplaatsingen waarbij de wagen gecombineerd wordt met het openbaar vervoer.”

Monetisatie van parkeerplaatsen
In Brussel stimuleert de bijna systematische monetisatie van de parkeerplaatsen op de openbare weg ook de vraag naar parkingdelen tegen aantrekkelijkere tarieven. In sommige gemeenten, zoals Vorst, zijn alle parkeerplaatsen op de openbare weg betalend geworden. In andere gemeenten is het gebruik van de parkeerschijf verplicht, waardoor het parkeren beperkt is tot slechts twee uur. Met de abonnementsformule van BePark kun je vaak goedkoper parkeren, zonder gevaar voor een overtreding.

Complementair gebruik overdag en ‘s nachts in de stad
Aan de toekenning van een stedenbouwkundige en milieuvergunning voor grootscheepse vastgoedprojecten is doorgaans de verplichting van gemengde functies verbonden, zodat in het kantoorgebouw ook woningen en handelszaken worden geïntegreerd. In zo'n geval zijn de omstandigheden voor parkingdelen optimaal. Overdag is de vraag groot vanwege bedrijven voor hun personeel en vanwege handelszaken voor hun klanten. ‘s Avonds nemen de bewoners de vrijgekomen parkeerplaatsen in.

Parkingdelen: ook onder particulieren
De deeleconomie heeft de wind in de zeilen dankzij de mobiele app waarmee particulieren met elkaar in contact kunnen treden. Start-ups storten zich op de markt van het parkingdelen, en zijn daar soms zelfs heel origineel in. Zo werd afgelopen september de app Pasha gelanceerd waarmee bestuurders hun wagen kunnen parkeren ... voor garages! De makers van de app gingen uit van de eenvoudige vaststelling dat er in Brussel liefst 60.000 parkeerplaatsen voor garagepoorten potentieel beschikbaar zijn.

Win-winoplossing
Qua outsourcing van het beheer van de parkings van bedrijven aan een derde dienstverlener is de oplossing van Commuty helemaal anders dan die van BePark. BePark tracht de bezetting van parkings te optimaliseren door een deel van de parkeerplaatsen ter beschikking te stellen van gebruikers buiten het bedrijf, maar het kan ook het onderhoud van de parkings op zich nemen. De opbrengst van het delen van parkings met derden is voor het bedrijf, na aftrek van een commissie om de operator te vergoeden voor het beheer en zijn dienstverlening. Op die manier zet het bedrijf een kostenpost (onderhoud van de toegangssystemen en schoonmaak van de weinig of niet-gebruikte parkeerplaatsen) dus om in een bron van inkomsten.
Een interessant win-wincontract voor de facility manager!
Didier Van Den Eynde
15-01-2019