FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Jobs

Projectleider facilityProjectleider facility … wat is dat?
Als projectleider facility ben jij verantwoordelijk voor het mee ontwikkelen van de beleidsvisie inzake facilitaire aangelegenheden en zorgen voor de uitvoering ervan met oog op het opleveren van gebruiksvriendelijke, duurzame en vooruitstrevende politiekantoren op maat van lokale politie Antwerpen.
 • Mee ontwikkelen van het facilitybeheer van de organisatie, daarbij rekening houdend met de wetgeving op overheidsopdrachten en de bedrijfseconomische aspecten met oog op het voldoen aan de actuele noden van de organisatie.
 • Ondersteuning bieden bij onderzoek van projectaanvragen, aanreiken van oplossingen en bepalen van prioriteiten met oog op het formuleren van gerichte adviezen in het kader van allerlei infrastructurele en facilitaire projecten.
 • Samenwerken met en ondersteunen van collega’s binnen de afdeling facility om een excellente dienstverlening te organiseren. Instaan als back-up voor collega’s projectleiders facility met het oog op het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening.
 • Up-to-date houden van de administratie in het FMIS systeem en de nodige communicatie, betreffende de meldingen en werkorders, adequaat aanvullen om zodoende in 1 systeem de gevoerde communicatie en nodige documenten bij te houden om de continuïteit in de dienstverlening te garanderen.
 • Automatiseren van managementrapporten voor het diensthoofd vastgoed, afdelingschef facility en de korpsleiding.
 • Aandacht hebben voor het welzijn van de eigen medewerkers en bij problemen deze bespreken met de bevoegde diensten met oog op het gezamenlijk vinden van een oplossing om zo een optimale werkomgeving te verzekeren.
 • Uitwerken, opvolgen en bewaken van alle processen van facilitaire projecten op efficiëntie, kwaliteit, timing en budgetbesteding. Bewaken van alle processen op conformiteit met het wetgevend kader en aangepast aan de eigenheid van Lokale Politie Antwerpen, gericht op een maximale tevredenheid van de interne partners. Hierover op regelmatige tijdstippen rapporteren aan de afdelingschef facility en directie.
 • Adviseren van de afdelingschef facility bij de opmaak en de uitvoering van de jaarlijkse begroting in het raam van de meerjarenbegroting Facility, met oog op de toekomstige noden en ontwikkelingen, het tijdig kunnen voorbereiden voor de aanschaf van het materiaal (wit goed en meubilair) en/of opzetten van facilitaire projecten.
 • Opmaken van de technische specificaties van facilitaire projecten in samenwerking met de dienst aankoop met het oog op het aanbesteden van facilitaire projecten die voldoen aan de eisen van de interne klant,binnen budget,voorzien van SLA’s en volgen van strikte kwaliteitsgaranties.
 • Contractenbeheer in FMIS systeem beheren en ervoor zorgen dat management-rapportages over de looptijd van contracten, de kosten per contract, de bereikte besparingen, budgetoverschrijdingen gegenereerd kunnen worden.
 • Opvolgen van facilitaire projecten van A-Z, met oog op het verzekeren van een correcte voortgang van de werken volgens planning, budget, scope en kwaliteit. Dit houdt oa in: het nemen van beslissingen en deze laten doorvoeren binnen de facilitaire projecten binnen een afgesproken kader en met terugkoppeling naar Afdelingschef facility.
 • Contractenbeheer in FMIS systeem beheren en ervoor zorgen dat management-rapportages over de looptijd van contracten, de kosten per contract, de bereikte besparingen, budgetoverschrijdingen gegenereerd kunnen worden.
 • Opvolgen van de wetgeving en uitwerken van nieuwe procedures, methoden en werkinstrumenten met oog op het proactief te kunnen inspelen op nieuwigheden waarmee rekening moet gehouden worden.
 • Actief nadenken over de verbetering van het FMIS, werkprocessen en administratieve procedures. Signaleren van disfuncties en formuleren van verbetervoorstellen aan het diensthoofd vastgoed met oog op het optimaliseren van de werking van de organisatie.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

Voorstelling korps/directie/dienst

Werken bij Politie Antwerpen is werken voor de grootste lokale politiezone van België. Bij ons kies je voor doorgroeimogelijkheden, een uitgebreid opleidingsaanbod, teamspirit en een afwisselende job. Ja, werken voor Politie Antwerpen is ANDERS. We zijn een voorbeeld voor wie mee vooruit wil. We zijn pioniers die werken met state-of-the-artmateriaal, professioneel begeleid worden en kansen krijgen om te groeien. De grootste stad van Vlaanderen is altijd in beweging, dus is ons takenpakket gevarieerd en wachten er overal uitdagingen. Zowel voor avontuurlijke, zorgende als administratief sterke mensen. Samen willen én kunnen we een verschil maken in de maatschappij.
Jobs 
06-08-2020


 Online solliciteren