FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Partnership tussen Belfius en CO2logic om de luchtkwaliteit te verbeteren

Partnership tussen Belfius en CO2logic om de luchtkwaliteit te verbeterenEnige maanden geleden had Belfius en partnership met CO2logic opzgezet i.v.m. CO2-neutraliteit. CO2Logic als internationaal onafhankelijk erkende klimaatadviesbureau, kan met streng normen en methodes CO2-neutrale processen goedkeuren en deze laten valideren door de onafhankelijke externe auditor Vinçotte. Zo haalde Belifius bank en verzekeringen , als allereesrte Belgische grootbank, het zogenaamde "CO2 Neutral®" label, de eerste norm inzake CO2-neutraliteit, gebaseerd op de internationaal erkende PAS2060-norm.

Jaarlijks deed Belfius al vele inspanningen om zijn rechtstreekse impact op het milieu en het klimaat te verminderen. Samen met CO2logic brachten Belfius hun eigen globale uitstoot in kaart: het energieverbruik van onze gebouwen, het woon-werkverkeer van werknemers, het verminderen van afval en papier, het vergroenen van ons wagenpark, noem het een totaalanalyse. Belfius restuitstoot wordt gecompenseerd via klimaatprojecten die erkend zijn door de Gold Standard, de Verified Carbon Standard, Plan Vivo of door het UNFCC, het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering.

Daarnaast helpt Belfius met ‘CO2 Impact Loan’ Belgische ondernemingen en lokale besturen aan specifieke kredietvoorwaarden en advies om ook CO2-neutraal en energiezuiniger te worden, ongeacht hun engagementen, maturiteit en doelstellingen. Noem het een totaalaanpak van bij de denkoefening tot het beschrijven en realiseren van de klimaatambities en het verlenen van de juiste financieringsformules.

Luchtkwaliteit te meten en verbeteren in scholen

Nu is de partnership tussen Belfius en CO2 Logic uitgebreid met een nieuw luik rond het verbeteren van de luchtkwaliteit. Airscan, een spin-off van CO2logic, en Belfius willen de komende maanden een brede selectie van scholen in heel België uitrusten met doorgedreven meetapparatuur die de binnen- en buitenluchtkwaliteit analyseert. Die meettoestellen zullen aan de scholen automatisch meldingen geven bij overschrijding van drempelwaarden voor parameters als fijnstof, CO2, vochtigheid, temperatuur, vluchtige organische stoffen enz. Airscan maakt gebruik van een unieke nanotechnologie, waardoor labo-onderzoek niet langer vereist is en kan daarover in realtime de resulaten van de metigen weergeven. Op basis van die zal een concreet actieplan worden voorgesteld om de luchtkwaliteit in de klaslokalen te verbeteren en tegelijk de ecologische voetafdruk van die scholen en hun omgeving drastisch te verlagen.

De nood van dit interventie is in het licht gekomen onder en andere door de conclusies van de studie « Mijn lucht, mijn school » die eind 2017 plaatsvond in 222 Belgische scholen: Op dat moment was de luchtkwaliteit zorgwekkend of ronduit slecht in te veel scholen, rekening houdend met de grotere kwetsbaarheid van kinderen voor luchtvervuiling. Amper 7 scholen (3%) noteerden een relatief goede luchtkwaliteit. Bij 76 scholen (34%) was de lucht die kinderen inademen nog aanvaardbaar. Bij 61% van de scholen in dit onderzoek wad de luchtkwaliteit aan de schoolpoort zorgwekkend tot ronduit slecht.

Verplichting van een risicoanalyse van de binnenluchtkwaliteit in kantoren

Airscan werd opgericht in 2018 om bedrijven en organisaties die een betere luchtkwaliteit willen bieden op de werkvloer te helpen. Een jaar later werden bedrijven verplicht de kwaliteit en zelfs de toxiciteit van de binnenlucht meten in kantoren. De Belgisch Codex over het welzijn op het werk werd gewijzigd naar aanleiding van de publicatie van een koninklijk besluit.
Tot dusver was het algemene principe van die wetgeving dat werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit moeten beschikken, en in het bijzonder over verse lucht van voldoende kwaliteit, maar nu wordt ook verduidelijkt dat deze kwaliteit gewaarborgd moet worden door de bronnen van verontreiniging tegen te gaan.

Sinds 1st juni 2019 zijn werkgevers verplicht een risicoanalyse van de binnenluchtkwaliteit uitvoeren. Ze zullen de potentiële verontreinigingsbronnen van de omgevingslucht moeten laten beoordelen, en indien nodig meten. Het koninklijk besluit preciseert de specifieke normen met betrekking tot het CO2-gehalte in de lucht.


Met de COVID-19-crisis is dit probleem van vervuilde lucht nog relevanter, omdat er veel aanwijzingen zijn dat aerosolen die in vervuilde lucht voorkomen het COVID-19-virus overdragen.

Voor Belfius sluit de samenwerking met CO2logic perfect aan bij het streven naar een brede maatschappelijke toegevoegde waarde. Belfius is zelf als allereerste Belgische grootbank CO2-neutraal en zet actief in op het maximaal verkleinen van de voetafdruk van de Belgische samenleving.
Didier Van Den Eynde
28-08-2020