FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Gemotoriseerde tweewielers als mobiliteitsalternatief

Gemotoriseerde tweewielers als mobiliteitsalternatiefMotoren en scooters worden al te vaak over het hoofd gezien als het erom gaat mobiliteitsoplossingen en in het bijzonder multimodale mobiliteitsoplossingen vooruit te schuiven. In de ‘Week van de Mobiliteit’, die doorging van 16 tot 22 september, richtte FEBIAC (de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie) de schijnwerpers op de bijdrage, die gemotoriseerde tweewieler kunnen leveren tot vlottere verplaatsingen en als alternatief voor de auto.

Voor wie woont in een regio waar geen goed uitgebouwd openbaar vervoersnetwerk aanwezig is, of wie grotere afstanden moet afleggen voor het woon-werkverkeer, biedt de gemotoriseerde tweewieler een ernstig alternatief voor de auto. De populariteit van motoren en scooters zit dan ook in de lift. In de periode januari tot en met augustus 2020 werden ondanks de verlammende werking van de Covid-19 pandemie een bijna gelijk aantal nieuwe gemotoriseerde tweewielers ingeschreven als dezelfde periode verleden jaar. Het ging om precies 20.051 stuks. Bij de tweedehandsmotoren en -scooters was er een toename van de verkopen met 2,9%. Na de lockdown-periode in maart-april-mei, viel er meteen een sterke inhaalbeweging te noteren.

De groeiende populariteit van motoren en scooters laat zich ook vaststellen aan de hand van de evolutie van het aantal uitgegeven motorrijbewijzen en de vraag naar motorrijlessen. De sector geeft aan dat er na de lockdown tot 70% meer theoretische examens voor het motorrijbewijs zijn afgelegd. Wat het aantal examens op privéterrein (voor de motorbeheersing) en in het verkeer betreft, wordt stijging met 40% respectievelijk met 15% genoteerd.

Wendbaarheid troef
De aanhoudende fileproblemen liggen ongetwijfeld aan de basis voor de toenemende interesse in gemotoriseerde tweewielers. Motoren en scooters mogen tussen de in file aanschuivende of stilstaande voertuigen doorrijden wanneer deze trager dan 50 km/u rijden. Ook het vinden van een parkeerplaats lukt vlotter: één parkeerplaats voor een auto biedt plaats aan drie tot vier motoren of scooters.

Volgens FEBIAC zou de overstap van 10% van de automobilisten naar een gemotoriseerde tweewieler voor het woon-/werkverkeer de dagelijkse files aanzienlijk korter maken en sneller laten verdwijnen.

Het Corona-effect speelt ook: motoren en scooters bieden een éénpersoonsbubbel en vormen zo ene alternatief voor het openbaar vervoer. Niet onbelangrijk is de aantrekkelijkheid als vrijetijdsobject.

Praktische keuze
De meest recente inschrijvingscijfers tonen een voorkeur voor praktische motoren aan. De lichte 125 cc motoren en scooters zijn interessant voor wie een rijbewijs B op zak heeft. Zij mogen met dit soort tweewielers het verkeer induiken op voorwaarde dat ze al tenminste twee jaar houder zijn van hun rijbewijs en vier uur scholing hebben gevolgd.

Opvallend is de toename in de categorie ‘trikes’, driewielige scooters, waarvan he aanbod snel verbreed. Dit type scooter met twee voorwielen en een voetrem mag met een rijbewijs B gereden worden. Wie na 30 april 2014 het rijbewijs B behaald heeft, moet vier uur praktijkles volgen. De scooters zijn doorgaans smal genoeg om vlot door het fileverkeer te laveren. (foto: 123RF.com -johanjk)
Eduard Codde
22-09-2020