FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Mobiel werken: de nieuwe norm bij Siemens wereldwijd

Mobiel werken: de nieuwe norm bij Siemens wereldwijd

Siemens Headquarters- Munich
Siemens Headquarters- Munich

Na de eerste golf van de COVID-19-pandemie met lockdown en verplicht thuiswerk, en lang voor de start van de huidige tweede golf, heeft de raad van bestuur van Siemens half juli beslist om van mobiel werken het ‘nieuwe normaal’ te maken voor alle vestigingen wereldwijd.

Voor Siemens omvat mobiel werken, met andere woorden buiten de bedrijfskantoren werken, meer dan alleen maar thuiswerken. Het houdt ook in dat de werknemers op nog andere plaatsen kunnen werken, zoals in business centers die over coworkingruimten beschikken. In overleg met de directie kunnen zij de werkplekken kiezen waar ze het productiefst zijn. Voortaan kunnen ze gemiddeld twee tot drie dagen per week buiten de bedrijfsmuren werken, zolang het redelijk en haalbaar is afhankelijk van de functie die ze uitoefenen binnen het bedrijf.

Dit ‘nieuwe normaal’ werd half juli door de raad van bestuur goedgekeurd en is direct van toepassing voor 140.000 werknemers van Siemens die op meer dan 125 vestigingen in 43 landen werkzaam zijn.

Snellere besluitvorming

Mobiel werken heeft altijd al bestaan in het bedrijf, maar niet op zo'n grote schaal en zeker niet als permanente hoeksteen van de duurzame ontwikkelingsstrategie van Siemens. De pandemie fungeerde als katalysator voor deze beslissing. Door de coronacrisis werden sociale afstandsregels ingevoerd en moest de meerderheid telewerken. Werken los van een vaste werkplek bleek heel wat voordelen te bieden en mogelijk te zijn op een veel ruimere schaal dan oorspronkelijk gedacht. Enquêtes die wereldwijd werden afgenomen bij de werknemers van Siemens hebben bevestigd dat zij meer flexibiliteit wensen in de keuze van hun werkplek.

HR-revolutie

Een hogere mobiliteit van de werknemers vergt een andere vorm van leiderschap, die focust op resultaten in plaats van op de tijd die op kantoor wordt doorgebracht. Er moeten ook bepaalde communicatietalenten worden verworven en ontwikkeld.* Door bewust te kiezen voor arbeidscontracten die niet langer afhangen van vaste werkplekken, is Siemens beter in staat om de beste talenten aan te trekken en te behouden, ongeacht hun woonplaats. HR-professionals weten dat het werk- en privéleven van werknemers meer in balans is als ze thuis, of vlak bij hun thuis, kunnen werken. Door deze ‘work remotely anywhere’-strategie kan Siemens ook de diversiteit in haar teams vergroten.

Digitale uitdaging

Wat de digitalisering van het bedrijf betreft, was Siemens op technisch vlak al goed voorbereid. Dankzij de cloudgebaseerde IT-infrastructuur kon het bedrijf snel en eenvoudig de informaticaoplossingen aanpassen, zodat 300.000 werknemers thuis konden werken. Met zowat 800.000 online vergaderingen per dag kunnen de medewerkers al vlot en efficiënt op afstand werken.

In deze periode van onzekerheid over de toekomst van het kantoor en vooral over de kantooroppervlakte die bedrijven in de toekomst nodig zullen hebben, schrijft een multinational als Siemens geschiedenis door zo'n standpunt in te nemen en deze beslissing te nemen. De Siemens-groep, met thuisbasis in München, is een van de grootste industriële bedrijven van Europa, en sowieso de grootste van Duitsland. Ook internetreuzen als Twitter, Microsoft, Google en Amazon, IT-bedrijven als Salesforce en PayPal, en spelers uit de financiële wereld als Morgan Stanley zijn sterk gericht op deze toekomstige manier van werken door de mogelijkheden tot telewerk uit te breiden. Andere zullen zeker nog volgen.

Deze beslissingen worden extra gefaciliteerd door de financieel directeurs, die er enorme potentiële besparingen in zien. Zij hoeven namelijk geen dure huurcontracten meer te sluiten voor duizenden werknemers, die voor dienstenondernemingen de tweede grootste kostenpost vormen na de lonen. Bovendien doen de CEO’s van deze bedrijven een goede slag op het gebied van public relations, want zij kunnen zeggen dat hun bedrijf deels zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich neemt doordat het actief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Hun werknemers hoeven zich immers niet meer dagelijks te verplaatsen om op kantoor te komen werken.

_______________________________________________________________________________________________

* Lees ook [ Nieuwe competenties om telewerk beter te beheren ]

_______________________________________________________________________________________________
Didier Van Den Eynde
07-10-2020