FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Waterstof: de toekomstige ‘rockster’ van de hernieuwbare energie

Waterstof: de toekomstige ‘rockster’ van de hernieuwbare energieMet het oog op de Europese klimaatdoelstellingen voor de volgende tien jaar schieten heel wat bedrijven en organisaties in de publieke en privésector in actie om hun activiteiten koolstofarm te maken en bij te dragen aan het doel om tegen 2030 het aandeel hernieuwbare energie op minstens 32% te brengen.
Om ten laatste over tien jaar de uitstoot van broeikasgassen met 40% verlaagd te hebben, zet Europa zwaar in op de productie van waterstof als hernieuwbare energie. In het kader van het herstelplan van 750 miljard euro zal Europa ongeveer 100 miljard besteden aan de ontwikkeling van de productie van waterstof en het gebruik ervan als niet-fossiele brandstof.
De bedoeling van het Europees plan is om met grote projecten de concurrentie in de sector tussen 2020 en 2030 te versnellen om tussen 2030 en 2050 tot een massale uitrol te komen. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, noemde waterstof onlangs de toekomstige ‘rockster’ van de hernieuwbare energie.

Proefprojecten

Vandaag de dag moeten bedrijven, industrieën en organisaties kunnen vooruitkijken om meer inzicht te krijgen in de vele voordelen die deze groene energievorm zal kunnen bieden, niet alleen in de industriële processen maar ook als brandstof voor auto’s en andere voertuigen en als verwarmingsbron. We hebben het hier over een nabije toekomst. Jan Modaal beseft het misschien niet, maar er worden momenteel heel wat proefprojecten ondernomen in België, vooral in Wallonië.

In een artikel in het magazine Trends geeft de auteur een stand van zaken van de ontwikkelingen in deze branche. Hij plaatst vooral de Colruyt-groep in de kijker, die een pionier is in het gebruik van deze energievorm. In de Benelux beschikt Air Liquide over een netwerk van leidingen voor het transport van waterstof. Ook Fluxys werkt hard aan de ontwikkeling van gasinfrastructuur. En de Italiaanse groep Giacomini, die gespecialiseerd is in verwarming op waterstof, heeft zijn R&D-centrum in Waals-Brabant gevestigd.

Groene energie in wording

Volgens Trends is waterstof vandaag niet milieuvriendelijk en ook geen echte energiebron. Van de 60 miljoen ton die ieder jaar wereldwijd wordt geproduceerd, is 95% afkomstig van fossiele energie door steenkool of aardgas. Bij dit productieproces komt er 800 miljoen ton CO2 vrij.
Maar het is mogelijk om op CO2-vrije manieren waterstof te produceren door gebruik te maken van groene elektriciteit om via elektrolyse het zuurstof en het waterstof van het water te scheiden. Waterstof kan als gas worden gebruikt door het te mengen met aardgas om het minder vervuilend te maken. Het zou een mobiliteitsrevolutie kunnen teweegbrengen, doordat het als brandstof kan dienen voor auto’s, bussen, treinen, boten, vrachtwagens en zelfs vliegtuigen. Airbus kiest voortaan voor waterstof als brandstof voor de aandrijving van zijn toekomstige vliegtuigen.

Tot slot is waterstof ook een schakel die ontbrak om de productie van hernieuwbare energie door zonnepanelen en windmolens te optimaliseren. Daarvoor moet er nog een manier worden gevonden om de energie op te slaan ... of om waterstof te produceren door gebruik te maken van het ‘overschot’ aan elektriciteit wanneer windmolens of zonnepanelen op volle kracht draaien.

Van producent tot consument

Tijdens de vorige zittingsperiode van de Waalse regering konden met een budget van 50 miljoen euro verschillende proefprojecten worden gefinancierd, waaronder het project van John Cockerill, een internationale groep gespecialiseerd in engineering en onderhoud, met hoofdkantoor in Seraing. Het bedrijf wil de waterstofstations van morgen bouwen. Vorig jaar heeft het samen met de luchthaven van Luik een proefproject opgestart. Dit unieke project wil een voorbeeld van een volledige waardeketen zijn: plaatselijke productie van groene elektriciteit door een veld van zonnepanelen, omzetting van deze elektriciteit via een elektrolysesysteem om waterstof te produceren, en verdeling van deze brandstof ter plaatse via een tankstation voor voertuigen die op waterstof rijden.

De marktanalyse van Pierre-Henri Thomas in het magazine Trends (enkel beschikbaar in het Frans) biedt meer informatie over de technische, ecologische en economische ontwikkelingen in deze tak van de energiesector >>>
Didier Van Den Eynde
08-10-2020