FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » FM Day 2020: Workplace experience in een nieuwe wereld gekatapulteerd

FM Day 2020: Workplace experience in een nieuwe wereld gekatapulteerd

[+]

[+] Dirk Van den Steen, Head of Commercial Excellence bij ISS

De ‘workplace experience’ heeft de voorbije tien jaar een enorme evolutie doorgemaakt. Waar ze aanvankelijk vooral op het gebouw was gericht met de meest elementaire facilitaire serviceverlening, is emotionaliteit ingeslopen en haalt de totale sfeerbeleving van de werkomgeving vandaag de bovenhand. De Facility Manager volgde deze evolutie en is vandaag ‘workplace experience manager’. Naast de beleving van de werkomgeving is er vaak ook nog de ontwikkeling van een ‘community’. Dirk Van den Steen, Head of Commercial Excellence bij ISS: “De bijdrage van Facility Management tot de beleving is heel anders dan de operationele ondersteuning via het gebouw. Bij de community-vorming worden bovendien families, buren en gemeenten betrokken”.

Het ‘kantoor’ is waar medewerkers met hun collega’s ‘het bedrijf’ zijn, waar de identiteit en cultuur van een organisatie vorm krijgen. Facility Management is rechtstreeks gelinkt aan de werkomgeving, aan de beleving ervan. Waar in 2019 thuiswerken nog beperkt bleef tot 4 à 5%, bracht de Covid-19 pandemie dat dit jaar naar 90% en meer. Hierdoor ‘ontsnapt’ de werkplek van onder de vleugels van de Facility Manager. Hoe zwaar impacteert Corona de werkplek en Facility Management?

Adaptief
Dirk Van den Steen verwijst naar de recente Leesman studies m.b.t. thuiswerken: “Na de eerste golf werd de technische ondersteuning van het thuiswerken als zeer goed ervaren. De productiviteit thuis scoorde 60,6%. Eind augustus gaf een veel groter aantal deelnemers de productiviteit thuis al een 82% t.o.v. slechts 62,8% voor de traditionele kantooromgeving, wat er duidelijk op wijst dat thuiswerken algemeen werd geadapteerd”.

Als dienstenleverancier moest ISS vooral zwaar inboeten met de cateringtak. “Hedendaagse catering met aantrekkelijke buffetten, gezelligheid en huiselijkheid, staat bijna haaks op de noodzakelijke Corona-maatregelen” licht Dirk Van den Steen toe. “Een geordende bezoekersdoorstroming ontwricht de actuele concepten. Kleinere volumes ondermijnen de rentabiliteit van de exploitatie. Maar vergeten we niet de grote invloed van catering op de werkplekbeleving”.

Catering zit al enkele jaren in een overgangsfase met een terugval voor gesubsidieerde catering en de daaruit volgende noodzaak om naar een verdienmodel uit te kijken. In de huidige context klinkt steeds vaker de vraag aan werkgeverszijde of men nog wel catering wil aanbieden.

Anderzijds stegen de projecten bij de dienstenverlener. Dirk Van den Steen: “Het ging vooral om het desinfecteren en veilig maken van werkplekken, het evalueren en herschikken van de circulatie binnen kantoorgebouwen”.

Terug naar kantoor?!?
De voorbije maanden hebben duidelijk gemaakt dat het kantoor nog wel degelijk zijn plaats heeft. “Nieuwe mensen opnemen lukt gewoon niet van thuis uit” stelt Dirk Van den Steen. “Ook creatief samenwerken vergt een face-to-face contact. Mensen die in een project willen instappen, promotie beogen… willen gezien worden”.

Het is nodig om de kantooromgeving beter te kennen en begrijpen. IoT biedt daartoe een belangrijk instrument dat tevens bijdraagt tot een verhoogde veiligheid. “De dienstverlening moet dynamischer in functie tot het gebruik” merkt Dirk Van den Steen op. “Wie naar kantoor komt moet communicatie ontvangen dat het er veilig is. De werkomgeving testen op vlak van sanitaire veiligheid is meer dan de gebruikelijke schoonmaak-check. Gezien er minder mensen naar kantoor komen, kan er deels bespaard worden op de schoonmaak, wat budget vrijmaakt voor de noodzakelijke verhoogde sanitaire veiligheid”.

Als gevolg van de Covid-19 pandemie komt de werkplek in een nieuwe wereld terecht. Een werkplek leeft slechts wanneer er mensen zijn en ze ‘maakt’ de medewerkers van een organisatie. “Een goede werkplek moet niet alleen het werken faciliteren, ze moet doordacht zijn in functie tot het gebruik, gelinkt aan relevante services en werknemers door communicatief-sociale eigenschappen aantrekken om er naartoe te gaan” besluit Dirk Van den Steen.
Eduard Codde
17-11-2020